Storm verlet schoonmaak van asbestdaken

Westlanders.nu, gemeente Westland

Wateringen 28.01.2015 - Aan de Ambachtsweg, de Prins Henkdrikstraat en de Prins Clausstraat zijn woensdag schoonmaakwerkzaamheden aan de daken verricht.

Helaas gooide het slechte weer met flinke windstoten vrij snel roet in het eten, want de beide mobiele kranen moesten vanwege het stormachtige weer in de loop van de schoonmaak staken.

De Prins Henkrikstraat is tot nummer 36 nu gereinigd, dat moet nog wel goedgekeurd worden. Aan de Prins Clausstraat is er ook verloop in het werk.

Aanpak sanering

De gemeente heeft nog wat extra informatie meegedeeld rondom vragen over de aanpak van de sanering.

'Bij het saneren van de asbesthoudende restanten uit tuinen, daken, goten en stegen wordt op de volgende manier te werk gegaan:

 • Tijdens het opruimen is er de gehele dag een analist aanwezig van een geaccrediteerd laboratorium om de gesaneerde gebieden visueel vrij te geven conform NEN 2990.
 • Er wordt gewerkt in ploegen.
 • Tijdens de saneringswerkzaamheden is de saneringslocatie alleen toegankelijk voor bevoegde personen.
 • Alle toegangen tot de werkplek zijn gesloten. De werkplek mag niet worden betreden zonder toestemming van de DTA’er en de vereiste veiligheidsmaatregelen.
 • Voorafgaand aan de sanering zal er om de te saneren locatie lint worden gespannen met het opschrift ASBEST.
 • Vervolgens wordt er in de directe omgeving van het uit te voeren werk een mobiele deco - unit geplaatst (reinigingswagen voor personeel).
 • Na controle van het afgezette gebied door de DTA-A (deskundig toezichthouder asbest), zal worden begonnen met het verwijderen van de asbesthoudende restanten.
 • De openbare weg zal worden schoongemaakt d.m.v. handpicking en m.b.v. een stofzuiger voorzien van een absoluutfilter (filter dat de lucht zuivert) en eventueel m.b.v. een veegwagen inclusief hogedrukwatervoorziening (wegdekreiniger).
 • De daken en goten zullen worden schoongemaakt d.m.v. handpicking en m.b.v. een stofzuiger voorzien van een absoluutfilter vanuit een torenkraan met werkbak. In opdracht van de gemeente zal alleen het dakoppervlakte worden gereinigd en er zal vooralsnog niet onder en tussen de pannen worden schoongemaakt. Hiervoor zal eerst nader onderzoek worden uitgevoerd in overleg met alle betrokken partijen.
 • De (achter)tuinen en steeg zullen worden schoongemaakt d.m.v. handpicking en m.b.v. een stofzuiger voorzien van een absoluutfilter.
 • De toplaag van de tuinen en begroeiing zullen indien dat nodig blijkt, worden verwijderd op aanwijzing van het door een RvA-inspectie geaccrediteerd laboratorium in overleg met de gemeente. Dit geldt ook voor verbrande of aangetaste schuurtjes en dergelijke. (RVA-inspectie is een inspectie die aangeeft in hoeverre er gesaneerd moet worden.)
 • Het asbesthoudende afval wordt in het afgezette gebied dubbel verpakt in plastic zakken en afgevoerd naar een gereedstaande container voorzien van een container bigbag (grote verzamelzak voor afval).
 • Na reiniging van het gehele afgezette gebied en controle hiervan door de DTA-A zal er door een RvA-inspectie geaccrediteerd laboratorium een visuele inspectie worden uitgevoerd.
 • Het afgezette gebied wordt vrijgegeven en opgeruimd.

Ambachtsweg

Op de Ambachtsweg staan twee kranen opgesteld. Om die reden is de weg tussen 7.00 en 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. De afsluiting duurt voort totdat alle percelen aan beide kanten van de Ambachtsweg zijn gesaneerd. Er wordt alleen gewerkt bij daglicht en als de weersomstandigheden het toelaten (temperatuur en wind). Bewoners worden tijdens werktijden onder begeleiding van een toezichthouder naar hun huis gebracht en opgehaald. Dit is nodig om met het oog op onder andere de grote draaicirkel van de kranen uw veiligheid te kunnen garanderen. De toezichthouder bevindt zich altijd in de buurt van de kranen. Als u van buiten het gebied komt, kunt u zich melden bij de verkeersregelaar. Deze neemt dan contact op met de toezichthouder.

Buiten de genoemde werktijden mogen voetgangers en fietsers gewoon gebruik maken van de Ambachtsweg. De weg blijft wel afgesloten voor autoverkeer, met uitzondering van de hulpdiensten. Deze kunnen er altijd langs, 24 uur per dag.

Bij de kruisingen Noordweg/Ambachtsweg en Erasmusweg/Ambachtsweg staan borden met omleidingsroutes. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Bewoners van de wijk kunnen doorrijden (inclusief bewoners van de Ambachtshof en Poortweide), doorgaand verkeer dus niet.

Prins Hendrikstraat

De Prins Hendrikstraat was voor al het verkeer geblokkeerd vanaf de Prins Bernhardstraat tot de Noordweg. De blokkade werd veroorzaakt door een hoogwerker die gebruikt wordt voor de sanering van de gevels en daken. Ook hier geldt dat er alleen gewerkt kan worden als de weersomstandigheden het toelaten. De situatie in de Prins Hendrikstraat kan morgen weer anders zijn, als de kraan verplaatst wordt.

Prins Clausstraat

Ook de Prins Clausstraat is op dit moment afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met het reinigen van gevels en daken. Verkeer mag doorrijden tot aan de kraan.

Storm en harde wind

De kranen zijn goed gezekerd, zodat ze ook tijdens harde wind stabiel staan. De straten worden nog steeds dagelijks geïnspecteerd op asbestdelen, ook nu het stormt. Als er asbest wordt gevonden, wordt het opgeruimd.

Ventilatiesysteem woning

Advies is om het ventilatiesysteem in uw woning uit te zetten als er rond uw woning werkzaamheden worden uitgevoerd. Buiten werktijden kan het ventilatiesysteem gewoon aan staan.

EcoLoss bezorgt vandaag de vrijgavecertificaten van de auto’s die zijn gereinigd bij de eigenaren thuis.'

Tot zover de update voor 28 januari.