Strijdt om begraafplaats Bonnenpolder nog niet over

Zorgen om de Bonnen

Hoek van Holland 28.03.2018 - 'Dat de alliantie van Natuurbegravers niet direct de strijdbijl zou begraven na de uitspraak van de Hoekse gebiedscommissie

tegen natuurbegraven was wel te voorspellen,' aldus woordvoerster Sanne Vermeulen van Zorgen om de Bonnen.

'Ondanks dat men eerder aangaf te stoppen met het uitwerken van de plannen bij het ontbreken van draagvlak onder de bewoners neemt men nu wel heel slecht hun verlies. Het is echt schandalig dat zij de gemeente Rotterdam en de provincie oproepen om de bewoners en gebiedscommissie van Hoek van Holland te negeren. Zogenaamd omdat er op basis van emotie gestemd zou zijn. In werkelijkheid is er sprake van goed onderbouwde argumentatie en is er middels een gerenommeerd bureau een enquête onder de bewoners gehouden. Het besluit voor het negatieve advies is dan ook geheel overwogen genomen. Dit plan is gewoon een hele negatieve ontwikkeling voor de Bonnenpolder.

In één ding hebben de initiatiefnemers wel gelijk: Een natuurbegraafplaats gaat inderdaad over emotie. Een emotie die niet past binnen een recreatiegebied, ook niet als je er de sticker "natuur" op plakt. Dit is dan ook een van de vele argumenten van de tegenstanders van de gevreesde natuurbegraafplaats. Men wil niet constant geconfronteerd worden met dood en verdriet in een gebied waar het nu heerlijk zorgeloos vertoeven is.

In de uitslag van de enquête valt ook te lezen dat zelfs de voorstanders heel wat kanttekeningen plaatsen bij dit plan. In het negatieve advies is dan ook heel nadrukkelijk opgenomen dat de gemeente Rotterdam zich aan haar zelf opgestelde ambitie/ontwikkelplan moet houden. Deze plannen hebben als doel de polder open en groen te houden. Daar staat letterlijk in wat wel en niet is toegestaan, dus geen grootschalige woningbouw, geen fabrieken en ook geen natuurbegraafplaats.

De door de initiatiefnemers genoemde 25 personen die zo hard aan dat plan gewerkt zouden hebben zijn voor driekwart direct (financieel) belanghebbenden. Dit plan zou gemaakt zijn tijdens drie ateliers. Die ateliers zijn op initiatief van APPM gehouden. APPM is een lobby en advies bureau. Zij worden betaald door de initiatiefnemers van natuurbegraven en hebben als enige opdracht die begraafplaats er door te krijgen. Tienduizenden euro's moeten zij in hun reclame campagne hebben gestoken. Vijf krantenpagina's in het infokatern Oranjebonnen, zeker tien advertenties in verschillende kranten, vijf excursies, acht infoavonden, drie ateliers, vier filmpjes, vier websites, een maquette, een enquête, het inhuren van een lobby bureau en enkele professoren.

Blijkbaar behoeft natuurbegraven nogal wat marketing, het verkoopt zichzelf niet bepaald. Zij hebben veel ruimte en middelen gekregen om de bewoners van Hoek van Holland over te halen en dat is niet gelukt. De enkele voorstanders van natuurbegraven probeerden via bijzondere rekenmethodes op het laatste moment nog zielen te winnen. Zo zou 30 hectare begraafplaats in werkelijkheid maar drie hectare zijn, ja als je alle graven pal tegen elkaar aan zou leggen wellicht.

Bewoners Bonnenpolder in actie tegen 34.000 natuurbegraafplaatsen

De initiatiefnemers pronken met 277 zogenaamde positieve reacties van hun website. In een oogopslag valt op dat er al drie maal dezelfde reactie te zien is en dat er veel in dezelfde stijl en met dezelfde fouten geschreven zijn. Men vergeet daarnaast voor het gemak maar even dat er inmiddels al 2.200 personen de petitie tegen de natuurbegraafplaats hebben getekend, waarvan ruim 1.100 uit Hoek van Holland en 500 uit ‘s-Gravenzande/Maasdijk.

Bovendien werd er op de website alleen opgeroepen je positieve reactie achter te laten, ondanks dat hebben toch zo`n 40 personen de moeite genomen om daar te melden dat ze tegen het natuurbegraven zijn. Het is jammer dat er niet eerder inhoudelijk naar de plannen is gekeken, dan zou dit hele plan al veel eerder van de baan geweest zijn en had een andere initiatiefnemer met een vrolijk plan zich kunnen melden.

In het hele land is er om diverse redenen weerstand tegen het commerciële natuurbegraven. Het is een vrij nieuw fenomeen en er zijn nauwelijks regels en eisen, voor reguliere begraafplaatsen zijn die er wel. Het uitbreiden van een gemeentelijke begraafplaats met natuur lijkt op minder verzet te stuitten. In de provincie Gelderland hebben ze als eerste het natuurbegraven aan banden gelegd.

De provincie eist daar - terecht - als maximum 50 graven per hectare. De initiatiefnemers willen in de Bonnenpolder het tienvoudige. In Gelderland zijn de initiatieven voorlopig gestaakt. Inmiddels hebben bijna alle zittende en nieuwe partijen in Rotterdam aangegeven allemaal tegen natuurbegraven te zijn en/of te luisteren naar de Hoekse bevolking middels de uitslag van de gehouden enquête en het advies van de gebiedscommissie. Laten we hopen dat dit verhaal snel eindigt.'

Zorgen om de Bonnen