Tarieven Delfland blijven voor derde jaar op rij gelijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/11/2020 07:28 - Gewijzigd op 21/11/2020 07:39

Delfland 21.11.2020 - De belastingtarieven van het Hoogheemraadschap Delfland stijgen voor het derde jaar op rij niet.

De fracties van de VVD, Ongebouwd en Bedrijven zijn hier heel blij mee. 

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van donderdag 19 november jl. is de begroting voor 2021 vastgesteld. “We zijn blij dat de tarieven voor het derde jaar op rij niet stijgen”, aldus VVD-fractievoorzitter Willem van Valkenburg.  Voorzitter van de fractie ongebouwd Nieske Dijkshoorn: “Na de verkiezingen in 2019 hebben we met z’n allen afgesproken dat de tarieven gelijk blijven. Fijn dat we ons daar weer aan houden”. Constant van Kretschmar, voorzitter van de fractie Bedrijven vult aan: “We zijn een duur  waterschap, doelmatigheid  en soberheid zijn dus wat ons betreft de norm”.

Begroting 2021

De totale begroting bestaat voor 2021 uit  235 miljoen euro, voor 2020 was dat  €234  miljoen. “Mijn fractie vindt het belangrijk dat er scherp gekeken wordt naar wat we doen en of het tegen een scherpere prijs kan.” legt Dijkshoorn uit. “En dat is zeker nu belangrijk, gelet op de Coronapandemie, de impact hiervan op de economie en de gevolgen voor bedrijven en ingezetenen” vult van Kretschmar aan. Daar zijn na de verkiezingen al grote stappen in gezet. “We hebben al veel winst behaald door bijvoorbeeld investeringen beter te plannen, door slimmer geld te lenen en door goed te kijken of wat we doen effectiever kan” somt Van Valkenburg op. 

Onderzoek lagere kosten

De drie fracties willen echter dat de kosten nog verder dalen. “Door de gevolgen van corona krijgen we minder inkomsten binnen, daar moet je rekening mee houden. Bovendien kunnen de kosten dalen als we de schuldenlast afbouwen” vertelt Van Kretschmar. In de taken die Delfland uitvoert is ook winst te behalen, gaat Dijkshoorn verder, “je ziet dat er nog veel ruimte is om dingen eenvoudiger en efficiënter te doen.” Voor  onze fracties is het doel om te zorgen dat de kosten lager worden, zodat de lasten voor iedereen naar beneden kunnen. “We willen dat de tarieven voor iedereen gaan dalen, daarom hebben we een onderzoek gevraagd naar opties om de kosten nog verder te verlagen.” De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen met de begroting voor 2022.

Belastingtarief voor 2021

Het tarief voor de zuiveringsheffing bedraagt in 2021 € 93,50 per vervuilingseenheid. De watersysteemheffing bedraagt volgend jaar € 123,29 per huishouden en blijft gelijk aan voorgaande jaren. Het tarief voor gebouwd (eigenaar met een woning of bedrijfspand) daalt om daarmee de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van het gebouw op te vangen. Voor bijvoorbeeld een gezin met een eigen woning ter waarde van 250.000 euro gaat de watersysteemheffing hierdoor € 8,75 omlaag ten opzichte van afgelopen jaar. Dit gezin betaalt in 2021 € 453,29.