Tegemoetkoming van € 100.000 uit voor erfafspoeling in Midden Delfland

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 08.02.2018 - Water dat van boerenerven in sloten en bodem terechtkomt, bevat vaak mest- en andere stoffen die slecht zijn voor de kwaliteit

van de grond- en oppervlaktewater in Midden Delfland. Boeren in het beheergebied van Delfland kunnen in 2018 en 2019 een tegemoetkoming in de kosten krijgen als zij aanpassingen aan hun erf doen om dit te voorkomen.

Belangrijke besluiten van gemeenteraad Midden Delfland

Gezond oppervlaktewater gezamenlijk belang
Schoon en gezond oppervlaktewater is ontzettend belangrijk.  Voor mens en dier, voor de landschappelijke waarde en voor agrarische ondernemers. Vanuit dat gezamenlijke belang hebben de gemeente Midden-Delfland en Delfland in samenspraak met LTO Noord afdeling Delflands Groen besloten om subsidie te geven op bovenwettelijke maatregelen om erfafspoeling van vervuilend water naar het oppervlaktewater te voorkomen.

Goed voorbeeld…
In de periode 2015-2016 was een soortgelijke stimuleringssubsidie beschikbaar. Marco Hofstede, die een melkveehouderij in Schipluiden heeft, is een van de boeren die er gebruik van maakte: “Mijn koeien lopen buiten en ze drinken uit de sloot.  Waterkwaliteit is daarom een heel voornaam ding.” Met de nieuwe regeling hopen waterschap en gemeente meer agrariërs te stimuleren een erfscan te maken en op basis daarvan hun maatregelen te treffen. Hiervoor stellen zij € 100.000,- beschikbaar.