Terugblik op de geschiedenis van camping Molenslag

Advertorial Camping Molenslag

Monster 17.02.2014 - 'Weer voldoende berichten over onze camping deze week: kranten en nieuwssites staan er weer vol mee, maar of het iets uitwerkt?

 

De grote vraag die ons al jaren bezighoud is deze: Wil de gemeente Westland wel een camping?

Als je goed leest en alle bezwaren beziet die opgeworpen worden om ons een bestaan te geven dan is er maar 1 conclusie mogelijk; Men wil geen camping in Monster!! Niet op Molenslag en niet op de Haagweg, alle verhalen en onderzoeken ten spijt, mooi niet.

Nu komt er weer een andere locatie op de proppen dan datgene dat in 2010 als beste alternatief voor het Molenslag uit een groot gedragen onderzoek kwam. Ook toen waren alle partijen het eens dat Molenslag de beste optie is en blijft, maar, niet mogelijk vanwege de natuureisen.

Dan naar Haagweg Watergat. Daar ligt een kleine 10 hectare die daar uitstekend geschikt voor zou zijn. Zelfs de gemeente, hoogheemraadschap en provincie, Dunea en de opponenten van het Molenslag, de stichting duinbeheer en het groene gedeelte van Progressief Westland waren voor.

Dé eis die verwoord is in een brief van het ministerie van wat toen onder de naam van LNV werkte. De eis was dat de gemeente een terrein groot 3.5 Ha diende te compenseren, ja, compensatie, zo staat het in die bewuste brief. Die brief is van 2008. Wat gebeurt er daarna? Komt onderzoek door DHV over eventuele verplaatsing Camping de Molenslag in januari 2010.

 

2010 was een belangrijk jaar voor de tegenstanders van de camping, want, onderzoeksresultaten worden door gemeente en provincie samen, niet naar buiten gebracht. Ook niet dat in dat jaar de Slaperdijk van 7,7 Ha bij het Natura2000 (kalkarm grijsduin) gebied wordt gestopt.

De gemeenteraad wordt NIET geïnformeerd, integendeel, er komt een motie vanuit het college om de camping op te heffen. En wonderlijk genoeg, stemt de Raad ermee in. Ook stemt de Raad in met het samenvoegen van de Slaperdijk in het Natura2000 areaal, zonder dat de Raad weet hoe dit allemaal op de kaart er uitziet, en zonder te beseffen wat voor verstrekkende gevolgen dit allemaal gaat hebben.

 

Wij doen niet anders dan protesteren, zelfs oproep aan de lokale middenstand haalt niets uit. Gemeente maakt haast met een beëindigovereenkomst met ons, want het pachtcontract dient eenvoudigweg niet verlengt te worden. Dat gebeurd uiteindelijk. Na heel veel advocaten, heel veel druk en een paar zoethoudertjes tekenen wij het oprotcontact.

Wat de gemeente toen al wist was de aanleg van de extra rij duinen met mooi nieuw fietspad, samen met de aanleg van de Zandmotor, weet u het nog? 75 Ha groot! Geen woord daar over, niks en niks werd er over gezegd, wij weten niet of de Raad al wel geïnformeerd was, maar dat kan haast niet anders.

Alle woorden ten spijt, alle acties die daarna zijn gemaakt, alle moties die er in 2013 werden genomen, met als protest College dat de Raad in 2010 anders besliste, een NOTA Ruimte erboven op, geen camping(s) meer in Monster, alleen maar bij ’s-Gravenzande, bij de Viersprong.

Maar zelfs Vlugtenburg, de Parel van het Westland, mag niet uitbreiden, hoe graag die club dat dan ook wil. Komt men nu met een geweldige insteek: Haagweg, maar niet het onderzoeksgedeelte, nee, nadat Bouwfonds weer heel handig het verkooppunt in de maag van de gemeente splitst. (zie website de Westlandsezoom!) En die strook groen moet blijven vanwege de persleiding die er loopt. 

Als de gemeente zo graag een camping in Monster wil, dan wilt zij een aantal problemen van het College er gelijk bij oplossen. Dan kunnen we er een WIN-Win situatie van maken is de gedachte. Mooi niet want op die manier werkt het kennelijk ook niet. Wat wil men nu eigenlijk?

Van het woningen aanbod iets afknabbelen voor de nieuwe camping? Nee, want dat dient gecompenseerd te worden, terwijl die strook al de functie van Groen heeft, hoezo woningen?

In 2004 konden wij al plannen maken voor de Haagweg Watergat, prijs mondeling overeengekomen met de wethouder van dienst toentertijd. Komt er ene raadslid, wel bekend om z’n financiële kennis, : de grond moet 2,5 keer zo duur worden, want alle kosten die de gemeente maakt op de Westlandse Zoom moeten op de Haagweg gecompenseerd worden! U begrijpt, plannen in de kast, weggegooid geld.  

Twee locaties die aangedragen worden door huidige wethouder worden door z’n eigen ambtenaren al om zeep geholpen, weer kosten op sterfhuis. Nu herhaalt dat zich weer, de kosten moeten op die grond goed worden gemaakt!

Hoezo, was toch groenfunctie? Nee, ook de aanleg van het wonderschone verkoopkantoor komt boven op de kosten, (zie bouwfonds).  Landelijk is een vierkante meter recreatie (camping) grond ± € 28 de grond aan de Haagweg/Watergat was oorspronkelijk € 110. Nee zegt het raadslid, wordt een kleine € 260, ja ik weet is duur en wat gaat het nu worden?

Wie mag er dan een exploitatie gaan draaien die bevorderlijk is voor de exploitant? De gemeente is daar al heel goed in! Geen camping in Monster, dat is duidelijk!

Ook in een voorgaand bericht van de gemeente dat op het huidige terrein aan de Molenslag geen onomkeerbare zaken worden uitgevoerd wachtende op uitspraak Raad van State. Wat stelt men nu? Lantarenpalen en de verharding eruit, hoezo ook deze infrastructuur kapot maken?

Ondergrondse elektranet kapot en de verhardingen weg, hoezo geen onomkeerbare zaken uitvoeren? Geen tijd om te wachten op de uitspraak van de Raad van State zoals men zegt, nee ondertussen al slopen, dan kunnen wij op zeker niet terug naar de Molenslag. Duidelijk, Geen camping te Monster, maar wie oh wie is/zijn hier nu de boosdoener(s)?

Eén persoon die ons al die tijd heeft bijgestaan met al wat in hem is: Jan van Rossum van het CDA!, Jan, nogmaals bedankt voor je inzet en compassie.

Hoe nu verder?

Tot op heden heeft het college het bijna unanieme besluit van de gemeenteraad voor behoud van de camping naast zich neergelegd. Wij geloven dat na de verkiezingen van 19 maart de zaak alsnog wordt teruggedraaid. Dat de camping weer opengaat en er in goed overleg wordt gekeken naar een alternatieve locatie zonder dat het toerisme en het ondernemerschap er schade van ondervindt.'

Monster, 17 februari,

Kees Marks,

Camping de Molenslag