Tijdelijke opvang 40 minderjarige statushouders aan de Monsterseweg

Gemeente Den Haag

Den Haag 11.01.2016 - Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft besloten, in overleg met het COA

(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), Parnassia en Stichting Jeugdformaat, dat er op zeer korte termijn tijdelijk minderjarige statushouders worden opgevangen in de zorginstelling Parnassia aan de Monsterseweg en aan de Ad van Emmenesstraat.

Nog deze maand worden er 44 minderjarige statushouders gehuisvest door Stichting Jeugdformaat aan de Ad van Emmenesstraat. Medio februari worden er 40 minderjarige statushouders opgevangen in Parnassia aan de Monsterseweg.

Deze kinderen, die tot de leeftijd van 18 jaar een verblijfsstatus hebben in Nederland, kunnen bij Parnassia of Jeugdformaat met goede begeleiding tijdelijk worden gehuisvest. Het is de bedoeling dat deze kinderen later naar een pleeggezin gaan of begeleid gaan wonen.

Het gemeentebestuur van Den Haag wil op een verantwoorde manier bijdragen aan de aanpak van het vraagstuk van de huisvesting van asielzoekers en statushouders.

Maandagavond is bij Villa Ockenburgh tijdens een informatieavond aan de bewoners in de directe omgeving persoonlijk uitlegd wat de gemeente gaat doen om ervoor te zorgen dat de opvang in hun buurt op een zorgvuldige manier gebeurt. Ook werd toegelicht hoe de gemeente ervoor zorgt dat de statushouders die aan de Monsterseweg worden gehuisvest, op een menswaardige manier kunnen deelnemen aan de Haagse maatschappij