Tijdelijke sluiting woning Piet Heinstraat Ter Heijde wordt doorgezet

Gemeente Westland

Ter Heijde 26.04.2018 - Burgemeester Van Ardenne-van der Hoeven van de gemeente Westland heeft besloten de tijdelijke sluiting van een woning aan de Piet Heinstraat

in Ter Heijde door te zetten. De Commissie bezwaarschriften Westland adviseerde de burgemeester het bezwaar dat de bewoner tegen de sluiting had ingediend ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten.

De burgemeester nam de maatregel om de woning te sluiten naar aanleiding van een incident dat zich op 2 november 2017 in de Piet Heinstraat voordeed. Daarbij hoorden diverse getuigen een knal, maar de politie trof ter plaatse geen technische sporen aan die er op wezen dat er daadwerkelijk geschoten zou zijn. Wel werd in de woning 3,6 kilo cannabis aangetroffen. Met de tijdelijke sluiting van de woning wil de burgemeester verdere aantasting van het woon- en leefklimaat in Ter Heijde voorkomen.

Sluiting van de woning zal zes weken na de verzending van de beschikking (het besluit) op het bezwaar aan de bewoner plaatsvinden. Tot die tijd heeft de bewoner gelegenheid om beroep aan te tekenen bij de rechtbank.