Tweede donatiefeest bij Re-sell

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/11/2015 10:50 - Gewijzigd op 16/11/2015 11:26

's-Gravenzande 16.11.2015 - Tijdens het tweede donatiefeest van dit jaar voor de vrijwillige medewerkers van Re-Sell heeft Re-Sell zaterdag opnieuw een bedrag van € 30.000,-- mogen doneren.

De Re-Sell Projectencommissie heeft weer met zorg een selectie gemaakt uit de donatie-aanvragen en de volgende organisaties en projecten uitgekozen:

Stichting Hope Alive Uganda - Uganda

Begin 2014 zijn de deuren geopend van de Good Shepherd High School een middelbare school in Kameke, Pallisa, Oost Oeganda. Gestart werd met 75 leerlingen, maar begin februari 2015, het tweede jaar, zijn er al 210 leerlingen. Er zijn lokalen gebouwd, schoolmaterialen gekocht, inkomens genererende projecten opgezet en educatieprogramma’s gestart.De groei is geweldig, maar geeft ook praktische problemen. Er zijn namelijk schoolbanken te kort. Er zijn nu 100 schoolbanken nodig zodat er niet één leerling meer zittend op de grond de lessen moet volgen. De schoolinspectie eist dat alle leerlingen zittend in een schoolbank les krijgen De schoolbanken worden door een lokale timmerman gemaakt. Dat scheelt niet alleen in transportkosten, maar het maakt ook dat mensen uit de gemeenschap zal betrokken zijn bij de school en de groei daarvan. www.egoliafrica.org

Stichting EVG/ Ooievaarsrun - Nederland

De Ooievaars run is in het Westland bekend omdat zij ieder jaar een rondrit met ongeveer 320 verschillende vrachtauto’s gemiddeld 550 gehandicapten kinderen en ouderen een rondrit door het Westland gemaakt, waarbij Politie en gemeente Westland probleemloos aan meewerken. Tijdens en aan  het eind van de rit is er middag en avond eten voor alle die zich daar voor ingezet hebben, bij het Start en Eindpunt in Scheveningen. De Organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers, www.ooievaarsrun.nl

Stichting Elnura - Kirgizië/Centraal Azië

Elnura heeft een doel om hulpbehoevende en de op straat levende kinderen in Kirgizië/Centraal Azië op te vangen. Deze mensen komen van het platteland naar de stad hopende op een beter leven en het geluk te vinden, maar door het ontbreken van de vereiste papieren krijgen zij geen toegang tot de basis verzorging. De verwachtingen komen niet uit er is geen werk en de huisvesting is belabberd, kinderen worden van de straat gehaald en zelfs opgeborgen in gevangenissen de meeste ouders raken aan de drank omdat hun dromen niet uitkomen.

www.elnura.nl

Stichting Blessings4you-Uganda – Uganda

De aangevraagde donatie is voor:  Revalidatie zieke en ondervoede kinderen, zij krijgen medicatie, voedsel, verzorging en gaan naar school. Daarnaast verzorgen zij trainingen en onderwijs voor moeders zodat zij een inkomen kunnen verwerven en beter hun kinderen kunnen verzorgen.

www.blessings4you-uganda.org

Stichting Kapatiran – Fillepijnen

Kapatiran is een stichting die op de Filipijnen kansarme kinderen voorziet van de nodige schoolspullen zoals boeken, schriften pennen en uniform, kortom alles wat nodig is om naar school te gaan . Het onderwijs op de Filipijnen is weliswaar gratis maar de andere kosten zijn voor de gezinnen zelf, die kunnen het meestal zelf niet betalen. www.kapatiran.nl 

Stichting Abecole/Kans op Onderwijs – Madagaskar

In de hoofdstad Antananarivo gaan ong. 340 kinderen naar school door het betalen van schoolgeld en schoolspullen. De leeftijd varieert van kleuters tot studenten. Daarnaast is er een eigen school op het platteland in Nosy Varika waar zon 180 kinderen onderwijs en een goede maaltijd per dag krijgen.

Onderwijs is de sleutel tot een betere toekomst. Als het schoolgeld niet betaald wordt gaan ze niet naar school. Naast de school in Nosy Varika lopen er verschillende projecten waarbij de ouders van de kinderen actief zijn (rijstvelden, een groentetuin en het maken van raffia matten voor het maken van tassen). Het geld van deze projecten komt voor een deel ten goede aan de stichting en is voor een deel het salaris van de betrokken ouder. Een coördinatrice zorgt ervoor dat de ouders van de kinderen (veelal de moeders) betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten rondom de school. Zij ontvangen hiervoor een klein salaris. De opbrengsten komen ten goede van de stichting in Madagaskar en heeft als doel dat de projecten over een aantal jaren voldoende geld genereren om zelfstandig te kunnen functioneren.

www.abecole.org

Stichting Dreamcatcher -  Zuid Afrika Shamina Shawna (Wat van mij is, is van jou)                                                                                                    

Zuid-Afrika omgeving Melkhoutfontein                                                                                                                                      

Doel van de donaties : Woon en leef voorzieningen verbeteren zoals schoonwater, afvalmanagement,  composteren, aantrekkelijker maken voor toerisme en andere gerelateerde onderwerpen, zoals een eigen inkomen realiseren. Alles wordt gedaan door de plaatselijke bevolking onder leiding en steun van Dreamcatcherfoundation,  Met Karin Bloemen als Ambassadeur.

www.dreamcatcherfoundation.nl

Stichting PhySCI  - Bangladesh/Nepal

PhySCI is een stichting die in Bangladesh en Nepal dagverblijven opzet om lichamelijke en meervoudig gehandicapten een beter bestaan te geven, door kennis overdracht aan  therapeuten en de ouders zodat ook zij kunnen helpen bij de verzorging van de kinderen, waardoor zij een beter bestaan krijgen en ook naar school kunnen gaan, door middel van fysiotherapie.

www.physci.nl

Stichting Kansarmen Sri Lanka - Sri Lanka

Deze stichting richt zich al 10 jaar op de aanleg van water en sanitaire voorzieningen, voornamelijk op plattelandsscholen, maar ook in woongemeenschappen en wees- of bejaardenhuizen. Zij werken samen met een deskundig lokaal team, een lokaal bestuur en een breed lokaal netwerk. De aanleg van drinkwater en sanitaire voorzieningen  wordt ondersteund met gezondheidslessen, na controles en een onderhoudsprogramma. Deze stichting werkt geheel met vrijwilligers, zelfs de reiskosten voor de controles worden door de vrijwilligers zelf betaald.                                                                                                                      

www.kansarmensrilanka.nl

Stichting Je mag er zijn ’t Westland – Nederland

Is opgericht om pleegouders in de gelegenheid te stellen, bij deze organisatie kleding, wandelwagentjes, af te halen. Zeker bij crisis opvang is het fijn om direct hulp te krijgen voor de eerste behoeftes. kinderwagens, boxen e.d. worden in bruikleen meegenomen. I.v.m. verhuizing naar een grotere, op de begane grond gesitueerde, locatie wordt voor o.a. de inrichting een donatie gevraagd. In de nieuwe locatie kunnen kleding, speelgoed, kinderwagens, boxen, bedjes e.d. beter uitgestald worden. Ook kan er een koffie- en speelhoek gecreëerd worden om de pleegouders met pleegkinderen een fijne plek te bieden om elkaar te ontmoeten en samen te spelen. De exploitatiekosten (huur pand, gas, water en licht) zijn voor rekening van de Stichting Kinderpostzegels. Voor alle overige zaken zijn ze afhankelijk van donaties. Er is dus geen budget.   

www.jemagerzijn.nl

Stichting Mijn Huis in Ipauratu – Colombia

De stichting draagt zorg voor de dagopvang van gehandicapte kinderen in Paluato. Daarnaast worden de zwaar gehandicapte kinderen in de regio bezocht en voorzien van luiers, voedingsmiddelen en medicatie. Ook faciliteert men een kleuterschool in het naburige dorp. Tenslotte zijn er nog wat neven activiteiten in de regio. De onderwijzeressen die werkzaam zijn voor de stichting hebben een basis opleiding en geen geld voor een vervolg opleiding. De stichting wil deze mensen de kans geven verder te studeren en een kans te geven op een goede baan in de maatschappij. Op deze manier komen er arbeidsplaatsen vrij voor nieuwe onderwijzeressen.

Tevens onderzoekt de stichting de mogelijkheden voor doorstroming van de minder gehandicapte kinderen in de maatschappij. www.ipauratu.org Stichting Raja – India Begeleiding van kinderen in een gesloten jeugdinrichting Honderden kinderen zitten vele jaren dicht op elkaar zonder begeleiding en zonder uitzicht op een betere toekomst, daarom zorgt de stichting voor meer individuele begeleiding bij terug naar huis, pleegzorg of andere opvang. Verder zullen medewerkers van BOSCO het aanwezige personeel trainen in een kindvriendelijke behandeling.                                

www.stichtingraja.nl

Symbolische cheque

De aanwezige vertegenwoordigers van de uitgenodigde stichtingen ontvingen allen traditiegetrouw een symbolische Re-Sell cheque. Binnen een paar dagen wordt het gedoneerde bedrag daadwerkelijk bijgeschreven op de rekeningen van de gehonoreerde organisaties. Bij ontvangst van de symbolische cheques kregen alle vertegenwoordigers van de organisaties die een donatie ontvingen de gelegenheid hun organisatie of project kort te presenteren. Een mooie gelegenheid voor de bijna 66 gemotiveerde vrijwilligers om te zien waar hun inspanningen toe hebben geleid. 

Donatie aanvragen

Ook een donatie aanvragen? Kleinschalige projecten, die niet door de overheid worden gereguleerd, gericht zijn op verbetering van de situatie van de doelgroep en – bij voorkeur – enige Westlandse betrokkenheid kennen, kunnen een donatie bij Re-Sell aanvragen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op http://www.re-sell.nl/aanvragen-van-donaties.html