Uitslag enquête Lijndraaiersbrug was niet bindend

College Maassluis

Maassluis 24.12.2021 - Op 24 november heeft VVD Maassluis collegevragen gesteld ten aanzien van participatie van bewoners met betrekking tot de Lijndraaiersbrug.


Met deze brief beantwoorden zij hun vragen.

Inleiding
Voorafgaand aan de herstelwerkzaamheden is er aan de inwoners van Maassluis via een enquête gevraagd welke kleur de gerenoveerde Lijndraaiersbrug zou moeten krijgen. De meerderheid heeft gekozen voor een groene kleur. Wij prijzen de moeite die is genomen om dit middels een participatietraject te onderzoeken. Echter verbazen wij ons over de uitslag van het participatietraject. Naar nu blijkt, uit de bewonersbrief van vandaag, heeft de Welstandscommissie een ander beslissing genomen. Tegen de uitslag van de enquête in wordt de kleur van de gerenoveerde lijndraaiersbrug weer grijs. Nagenoeg alle bruggen in het historische deel van Maassluis zijn in de donkergroene kleur uitgevoerd.

Vraag 1
Heeft u of had u niet beter voorafgaand aan de enquête advies kunnen inwinnen bij de Welstandscommissie?

Antwoord 1
Voor de binnenstad vormt de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis (CCEM) de welstandscommissie. Dit is een officieel en onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente met betrekking tot ruimtelijke (stedenbouwkundige, architectonische en historische) kwaliteit van plannen. Zowel voor de gemeente als de Commissie is participatie een onderwerp dat sterk onderhevig is aan verandering. De Lijndraaiersbrug leek een mooie gelegenheid om met participatie ervaring op te doen.

De commissie was gewend alleen concrete aanvragen te behandelen en kon niet vooraf reageren op de aangekondigde enquête. Inmiddels worden hierover afspraken gemaakt. Deze commissie is advies gevraagd op de kleurkeuze die uit het participatietraject als voorkeur was bepaald en heeft deze uitkomst in haar advisering betrokken. Uiteindelijk heeft de commissie "grijs" geadviseerd.

Vraag 2
Kan bij alle participatie trajecten de Welstandscommissie een veto uitspreken tegen de wil van de meerderheid in?

Antwoord 2
De commissie spreekt geen veto uit maar adviseert. Het is gebruikelijk dat het advies van de commissie door ons wordt overgenomen. Er kunnen zwaarwegende argumenten zijn om af te wijken van dit advies en een ander besluit te nemen. De uitkomst van een enquête is daarvan een voorbeeld.

Vraag 3
Hoe serieus neemt u de inwoners van Maassluis?

Antwoord 3
Wij nemen de inwoners van onze gemeente zeer serieus. De enquête is uitgezet bij 996 omwonenden. Hiervan hebben 264 voor donkergroen gestemd en 68 voor grijs. Wij betreuren het dat we bij de enquête niet aangegeven hebben dat de uitslag niet bindend was.

Vraag 4
Wat kan er nog gedaan worden om de wens van de inwoners te respecteren en de brug in de gewenste kleur af te leveren?

Antwoord 4
In eerste instantie hebben wij ervoor gekozen om het advies van de commissie over te nemen. Toen bleek dat er door de enquête verwachtingen waren gewekt en er ook in de raad veel steun voor donkergroen was, hebben wij besloten het advies van de commissie naast ons neer te leggen en voor groen te kiezen.

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Maassluis.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Ook de leden van de Welstandscommissie zijn net zulke mensen als de inwoners. Amateurs dus !
Maak 'm olijfgroen. Hebben beide partijen hun zin.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.