Uitslag RIVM-onderzoek effect brand Poeldijk bekend

Gemeente Westland

Poeldijk 12.05.2014 - Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat stoffen die als gevolg van de rookontwikkeling bij de grote brand in Poeldijk op  4 mei 2014  zijn vrijgekomen,...

geen extra risico’s voor mensen of spelende kinderen opleveren. Op de locaties waar monsters zijn genomen is wel een licht verhoogd gehalte dioxine in het gras gemeten. Daarom geeft GGD Haaglanden een aantal aanvullende adviezen.

 

Direct na de brand heeft de gemeente Westland adviezen gegeven over hoe om te gaan met brokstukken en roetdeeltjes die op de grond terecht zijn gekomen en het vermijden van hand-mond contact door kleine kinderen. De gemeente heeft uit voorzorg alle openbare speeltoestellen in Monster en Poeldijk gereinigd. Ook straten in Monster en Poeldijk zijn extra geveegd.

Het RIVM heeft nu onderzoek gedaan naar stoffen die in de omgeving zijn verspreid Bij dit onderzoek is op verschillende plekken een licht verhoogd gehalte aan dioxinen in het gras gemeten. Dioxines komen in zeer kleine hoeveelheden overal voor. Het zit in rook en in as, bijvoorbeeld van sigaretten, houtvuren en uitlaatgassen. Iedereen krijgt in meer of minder mate dioxines binnen via voedsel zoals zuivel, vlees en vis.

Als gevolg van de brand zijn roetdeeltjes met dioxine terecht gekomen in o.a. grasland en tuinen. De licht verhoogde concentraties dioxinen vormen geen extra gezondheidsrisico voor mensen. Om contact met de roetdeeltjes toch zoveel mogelijk te vermijden geeft GGD Haaglanden een aantal aanvullende adviezen voor bewoners in het verspreidingsgebied. Soms kunnen die stoffen in de voedselketen terecht komen, bijvoorbeeld via het eten van gewassen uit moestuinen. Een aanvullend advies is dan ook om uit voorzorg gewassen uit moestuinen in het gebied waar roetdeeltjes zijn neergekomen voorlopig niet te eten. Bij gewassen in kassen is er geen risico.

Alle adviezen zijn te lezen in de lijst met vragen en antwoorden op de website van de gemeente Westland. Als u vragen heeft over gezondheid is GGD Haaglanden tijdens kantooruren beschikbaar om deze vragen te beantwoorden.