Uitvoering centrumplan Kwintsheul gestart

Gemeente Westland

Kwintsheul 05.03.2014 - Op 5 maart jl. is het startsein gegeven voor de nieuwbouw van dorpshuis Kastanjehof in Kwintsheul.

Daarmee is de uitvoering van het centrumplan Kwintsheul officieel begonnen. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe Kastanjehof in december 2014 gereed. De oplevering van de nieuwe supermarkt van Albert Heijn Koornneef BV zal naar verwachting eind 2015/begin 2016 plaatsvinden.

 

“De start van de bouw van de Kastanjehof is een zeer belangrijke mijlpaal voor de inwoners van Kwintsheul”, aldus verantwoordelijk wethouder Theo Duijvestijn (planontwikkeling). “Na jaren van voorbereiding krijgt hun centrum de kwaliteitsimpuls die nodig is om de levendigheid en leefbaarheid te vergroten. Dit soort projecten zijn complex, met veel belangen en meningen. Het vraagt een lange adem voordat uiteindelijk met bouwen gestart kan worden. De planvorming heeft van veel partijen inzet en flexibiliteit gevraagd. Ik heb dan ook veel waardering voor iedereen die aan het plan heeft meegewerkt.”

 

Kleinschalig
De voorbereidingen voor de vernieuwing van het centrum van Kwintsheul zijn in 2009 gestart. De plannen kregen begin 2012 een andere wending, nadat de supermarkt van AH Koornneef BV geheel was afgebrand. Vanaf dat moment heeft de gemeente Westland samen met supermarkteigenaar Koornneef en vertegenwoordigers van de Kastanjehof gewerkt aan plannen voor een nieuwe supermarkt en een nieuwe Kastanjehof. Hierbij werd ook een klankbordgroep met inwoners betrokken. Mede door de inbreng van de inwoners van Kwintsheul zijn de plannen veel kleinschaliger geworden dan oorspronkelijk was voorzien; er worden boven de supermarkt geen appartementen gebouwd.

 

Kwaliteitsimpuls

De nieuwe Kastanjehof komt op de plek van de voormalige Speelhoek. Aan de overkant, op het terrein van de voormalige supermarkt en de huidige Kastanjehof, komt de nieuwe supermarkt. De gemeente gaat de openbare ruimte opnieuw inrichten. Dat gebeurt eerst aan de kant van de nieuwe Kastanjehof. Later worden de Kerkstraat en het Kwintrumplein aangepast. Deze werkzaamheden moeten begin 2016 zijn afgerond.

 

 

Woningen

Behalve het centrumplan, zijn er nog andere plannen voor Kwintsheul. Zo is de gemeente in gesprek met een ontwikkelaar over de bouw van een aantal betaalbare woningen aan de Leeuwerik. Ook wordt gekeken of basisschool Andreashof als brede school verder ontwikkeld kan worden door meer partijen van de school en het naastgelegen gebouw voor kinderopvang gebruik te laten maken. Voor de bibliotheeklocatie wordt onderzocht of er herontwikkelingsmogelijkheden zijn. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld woningen, een gezondheidscentrum of andere maatschappelijke voorzieningen. Over deze ontwikkelingen is de gemeente in gesprek met de school, de bibliotheek, Wonen Wateringen en verschillende organisaties op het gebied van kinderopvang en gezondheidszorg.

 

Op www.gemeentewestland.nl/centrumplankwintsheul is meer informatie te vinden over Kwintsheul. Zo worden in een filmpje de ontwikkelingen in het centrum toegelicht.

 

 

Redactie:

 

  • Fotobijschrift:

Wethouder Theo Duijvestijn (rechts) slaat samen met vertegenwoordigers van de Kastanjehof en de aannemer op traditionele wijze de eerste paal van de nieuwe Kastanjehof.