Veel elektrische fietsen gestolen in Naaldwijk

Bureau Westland

Naaldwijk 03.10.2019 - Afgelopen maand zagen agenten van bureau Westland heel veel fietsendiefstallen in hun werkgebied en met name in Naaldwijk.

Vooral de eigenaren van elektrische fietsen kwamen aangifte doen dat hun fiets was weggenomen. In en rondom het centrum van Naaldwijk werden 30 fietsen in een maand tijd gestolen en een belangrijk deel (1/3) was bij de fietsenstalling naast de bushalte ontvreemd. 

Hoe doen de dieven dit?
Ze maken gebruik van een valse sleutel en hebben daarmee niet lang nodig om uw fiets van het slot te halen en hierop weg te fietsen.

Wat kunt u hiertegen doen?
Terwijl de politie druk bezig is met het onderzoek om repressief te kunnen optreden, kunt u hen helpen preventief te werk te gaan. Zet uw fiets altijd (!), zelfs als de boodschap ophalen niet langer dan 5 minuten duurt, op slot met behulp van twee sloten. Zorg ervoor dat een van de twee sloten ergens aan vast wordt gemaakt. Denk hierbij aan een lantaarnpaal of een fietsenrek.

Dan kost het de dief meer moeite uw fiets weg te nemen, vergroot u de kans dat uw fiets er nog staat als u terugkomt van de boodschappen én geeft u de politie meer tijd om de verdachte te pakken.

Bij onraad, bel 112!