Veel vragen van betrokken leden tijdens ALV FloraHolland

FloraHolland

Aalsmeer 05.06.2015 - Op donderdag 4 juni 2015 vond in Aalsmeer de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Bloemenveiling FloraHolland plaats.

Met veel interesse bezochten de leden voor en na de vergadering het interactieve plein 'FloraHolland 2020'. Hier werden de eerste vijf strategische programma's in de verschillende stands toegelicht.

Tijdens de vergadering kwam de betrokkenheid van de leden duidelijk naar voren. Dat bleek uit de vele vragen die werden gesteld over verschillende onderwerpen waaronder het beloningsbeleid van FloraHolland. Instemming was er vanuit de 224 aanwezige leden voor de jaarrekening 2014 en de winstbestemming. Caroline Princen werd gekozen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen (RvC) en Eva van Etten als lid van de ALV Commissie.

Floraholland ALV 2015

Jaar van omslag

2014 gaat de boeken in als een jaar van omslag. Het netto-bedrijfsresultaat is na een jaar met verlies weer positief. De behaalde 9,6 miljoen euro viel hoger uit dan de begrootte 7 miljoen. De verschuiving van klokverkopen naar directe afzet zette door en afgelopen jaar werd met een aandeel van 51% voor het eerst meer direct afgezet. Ook verscheen na een intensief proces met leden, klanten en medewerkers de nieuwe strategie en sloeg de negatieve houding van de stakeholders van het bedrijf om in een positiever sentiment.

Bernard Oosterom, voorzitter van de raad van commissarissen: "Er is veel gebeurd in 2014. Blijkbaar was de onrust in het eerste half jaar nodig om de omslag binnen de coöperatie in een kort tijdsbestek te kunnen realiseren. We hebben vorig jaar veel bereikt met een nieuwe strategie als eindresultaat. De RvC is van mening dat de directie hiervoor, conform vooraf gemaakte afspraken, aanspraak maakt op een deel van het variabele loon. Gezien de reacties hierop afgelopen week, moeten wij constateren dat we hebben onderschat wat er leeft onder de leden. We realiseren ons dat we hier vooraf meer aandacht aan hadden moeten besteden en uitleg over moeten geven aan de leden van de coöperatie."

Interactieve plein 'FloraHolland 2020'

Voorafgaand aan en aansluitend op de vergadering bezochten de aanwezige leden in Aalsmeer het interactieve plein 'FloraHolland 2020'. Zij konden hier uitgebreider kennis maken met de eerste vijf programma's: Samen Verbeteren, Consumer, Het Nieuwe Veilen, World Flower Exchange, en Standaarden en Vereenvoudigen.

Voor elk programma was een stand ingericht waar voldoende ruimte was voor het stellen van vragen en leveren van input. Hier werd volop gebruik van gemaakt en zowel de leden als de programme directors van de vijf programma's zijn erg tevreden over het verloop.