Ventilatiesysteem Het Lint opknappen kost ruim 6,5 ton

Gemeente Midden Delfland

Den Hoorn 22.04.2014 - De multifunctionele accommodatie Het Lint in Den Hoorn heeft al lange tijd problemen met de klimaatbeheersing in het gebouw.

Uit een extern rapport blijkt dat een goed klimaat alleen te bereiken is door een gebalanceerde ventilatie aan te brengen.

MFA Het Lint

Het Lint in Den Hoorn zorgt voor huisvesting van de basisscholen Het Galjoen, de Mariaschool en Het Talent en Kindercentrum ’t Kickertje. Het gebouw bevat ook twee geschakelde gymzalen. Het gebouw is augustus 2007 in gebruik genomen.

Voorgeschiedenis

Na de oplevering werden diverse bouwkundige en technische problemen geconstateerd. Kern van de oorzaak van deze problemen is het failliet gaan van de aannemer tijdens het proces. Betrokken partijen zijn voor de schade aansprakelijk gesteld. De schadevergoedingen zijn gebruikt om alsnog alle werkzaamheden uit het bestek uit te voeren. Tevens zijn ook enkele verzoeken van de schoolbesturen ingevuld, zoals het aanbrengen van een kantelraam in ieder leslokaal en het individueel kunnen bijregelen van de temperatuur in de lokalen.

Ventilatiesysteem

Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden leidde tot verbetering. Het regelen van het klimaat en de temperatuur bleef in delen van het gebouw problematisch. Om de oorzaak hiervan vast te stellen is een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is in nauw overleg met de besturen van de gebruikers van de MFA Het Lint uitgevoerd. (foto buurtschapharnaspolder.nl)

Uit de rapportage van het externe onderzoeksbureau blijkt dat in de periode 2004-2006 de keuze voor de combinatie van het aangelegde systeem van ventilatie en verwarming verkeerd is geweest. In het gebouw is nu mechanische ventilatie aanwezig. Om de problemen op te lossen moet een gebalanceerde ventilatie aangebracht worden. Alle betrokken partijen zijn het eens met deze conclusie en met het proces om de huidige problemen op te lossen.

Kosten

De kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn geschat op € 667.390,-. In nauw overleg met de betrokken besturen wordt een nieuw bestek opgesteld. In de raadsvergadering van juni 2014 wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Verantwoordelijk wethouder Tineke van Nimwegen zegt dat door te voorzien in een systeem van gebalanceerde ventilatie wordt voldaan aan de eisen en wensen van het onderwijs. “Daarmee dienen wij het onderwijs, kinderopvang, peuterwerk, leerkrachten leidsters, ouders en natuurlijk alle kinderen voor wie het gebouw bedoeld is.”

Uitvoering werkzaamheden

Nadat de gemeenteraad het budget beschikbaar heeft gesteld, kunnen de werkzaamheden definitief ingepland worden in de tweede helft van 2014.