Verandering onderhoud openbare ruimte in Maassluis

Gemeente Maassluis

Maassluis 05.06.2018 - Het onderhoud van de openbare ruimte in Maassluis gaat voortaan anders. Het is niet langer zo dat onderdelen van de openbare ruimte

met vaste regelmaat worden onderhouden. In het vervolg wordt het onderhoud steeds afgestemd op de feitelijke zichtbare situatie buiten: de beeldkwaliteit.

Gemeente Maassluis en Stadsbedrijf zetten zich in om de openbare ruimte zo optimaal mogelijk 'mooi en leefbaar' te houden voor de inwoners en bezoekers. Dit geldt voor zaken als groen, wegen, straatmeubilair en verlichting. Hoe dit onderhoud uit te voeren is door de gemeenteraad vastgelegd in de Visie openbare ruimte.

Hoog en basis

Bij dit onderhoud is de beeldkwaliteit nu de norm. Er zijn in Maassluis gebieden met verschillende normen: hoog en basis. Als die normen volgens vast omschreven (landelijke) richtlijnen in het gedrang komen, volgt actie om de afgesproken beeldkwaliteit te handhaven.

Handboek

In het handboek Beeldmaatlatten is voor verschillende onderdelen in de openbare ruimte met foto’s uitgewerkt welk beeld er buiten bij deze normen mag worden verwacht en welk onderhoud daarbij gemiddeld hoort. Het moment van uitvoeren van dat onderhoud is afhankelijk van de situatie buiten.

Efficiënter onderhoud

Het snoeien, schoffelen en opruimen kan hiermee in het vervolg efficiënter. Voorheen werd het onderhoud grotendeels op vaste momenten uitgevoerd. Er werd niet gekeken of het ook echt nodig was. Vanaf nu wordt gewerkt op basis van de feitelijke situatie ter plekke. Dus als er volgens de norm niet veel onkruid in een plantsoen is, kan het schoffelen even worden uitgesteld. Maar als er door ongunstige weersomstandigheden veel onkruidgroei is, wordt er vaker gewied.

Drie wijkploegen

Stadsbedrijf werkt sinds begin 2018 in drie gebiedsgebonden wijkploegen: Oost, Midden en West. Deze ploegen zijn dagelijks in deze gebieden actief en komen daardoor vaker dan voorheen op dezelfde plekken. Zij kunnen het onderhoud zo beter afstemmen op wat nodig is voor het handhaven van de afgesproken beeldkwaliteitsnorm.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe werkwijze is te vinden bij Onderhoud openbare ruimte. Hier is ook de Visie openbare informatie terug te lezen en het handboek Beeldmaatlatten in te zien.

Klachten onderhoud

Heeft u meldingen of klachten over het onderhoud? Zet dan net als voorheen een bericht op het Meldpunt openbare ruimte of meldt dit via de Maassluis-app.