Vergunning bomenkap Kraaiennest rammelt aan alle kanten

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/05/2018 15:21 - Gewijzigd op 14/05/2018 10:12

Midden Delfland 13.05.2018 - Staatsbosbeheer (SBB) heeft begin mei middels een persbericht te kennen gegeven dat zij voornemens is om 200 bomen te gaan kappen

bij het Kraaiennest.

SBB voert als argumentatie op dat de volgroeide bomen vanwege hun leeftijd een gevaar vormen voor bezoekers van het gebied. Takken zouden nu spontaan kunnen afbreken. Woordvoerders van natuurorganisaties hebben in een reactie hun afkeuring uitgesproken over de plannen en de onderbouwing van de bomenkap slecht tot ongegrond verklaard.

Ook is onzeker wat voor soort bomen er voor in de plaats terugkomen, dus herplanting kan nog enige tijd op zich laten wachten. SBB lijkt met de kap haast te hebben, waarom is niet duidelijk.

 

De KNNV laat in haar nieuwsbrief van deze week weten, 'dat het belangrijkste argument vallende takken op de auto ’s zijn. Het plan van SBB is om deze bomen eind mei te gaan kappen, in de broedtijd dus. Samen met de Bomenstichting en de Midden-Delfland Verenging zullen zij een bezwaarschrift indienen.'

Kapvergunning
Maar ook de vergunning die gemeente Midden Deflland verleend heeft, blijkt verre van duidelijk te zijn geweest. Bij de mededelingen van kapvergunningen staat altijd het bomenaantal vermeld. In april stond in een summier gemeentebericht dat, 'Vergunning is verleend voor het kappen van populieren langs het Klinckaertspad (Kraaiennest) in Schipluiden.' Van getallen echter geen sprake. De hoeveelheid bomen waar SBB nu mee kwam, heeft velen onaangenaam verrast.

Bezwaarschrift, kort geding
Mocht de bezwaarschriften het niet halen/genoeg zijn dan kan juridisch gezien alleen een kort geding de bomenkap nog tijdelijk uitstellen of bij gegronde onderbouwing zelfs voorkomen. Maar dat kost al gauw 1500 tot 5000 euro. Middels crowdfuningacties zijn in het verleden al eerder diverse kort gedingen over uiteenlopende zaken gefinancierd.

Wordt vervolgd.