Verhoogde benzeenpieken Botlek ten dele veroorzaakt door storing

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/02/2016 14:11 - Gewijzigd op 05/02/2016 14:16

Maassluis 05.02.2016 - De fractie van de PvdA heeft naar aanleiding van benzeenpieken in de Botlek vragen aan het college hierover gesteld.

Hieronder treft u onze reactie aan.

De afgelopen dagen is door de DCMR melding gedaan van benzeenverhogingen in het havengebied. Hieraan is door de DCMR publiciteit gegeven en zijn de nodige inspanningen verricht om de mogelijke bron te vinden.

Zorgen om piekmetingen in uitstoot van benzeen

Nu blijkt dat de gemelde benzeenverhogingen van zondag 24, maandag 25 en dinsdag 26 januari bij meetpunt Rotterdam-Geulhaven veroorzaakt zijn door een storing in de meetapparatuur. De gecorrigeerde weergave (zie website DCMR) laat zien dat er geen hoge benzeen-uitstoot was op die dagen. Over de verhoging is een bericht op dcmr.nl geplaatst.

De DCMR betreurt dat de dienst onnodig melding deed van verhogingen, te meer omdat dit mogelijk onrust heeft veroorzaakt. De milieudienst is alert op benzeen-emissies, omdat voor deze stof een minimalisatieplicht geldt voor bedrijven: zo min mogelijk uitstoot. De DCMR bekijkt naar aanleiding van deze storing of aanpassing van de werkwijze nodig is.

Meer benzeenpieken

Op het luchtmeetnet is overigens te zien dat er op donderdag 21 januari, toen de stankcode van kracht was, ook een verhoging was van benzeen-emissies. Deze waarde is wel correct geregistreerd Er werd toen geen bron gevonden.

Op woensdag 27 januari is opnieuw een benzeenverhoging geconstateerd. Het meetnet heeft de waarde correct geregistreerd. De DCMR heeft zoals gebruikelijk een onderzoek uitgevoerd naar de bronnen. Hierbij is geen bron vastgesteld. Daarom wordt nu vervolgonderzoek gedaan.