Verhoogde waterstanden verwacht door storm

Rijkswaterstaat

Westlanden 02.01.2018 - Nederland krijgt vannacht en morgen te maken met een westerstorm die verhoogde waterstanden veroorzaakt langs de Noordzeekust

en in het IJsselmeergebied. In de kustprovincies worden zware tot zeer zware windstoten verwacht die hinder kunnen opleveren voor weg- en scheepvaartverkeer.

Vanwege de verhoogde waterstanden is er een kans dat de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Oosterscheldekering in de loop van de middag dichtgaan. Morgenochtend gaat vrijwel zeker de Ramspolkering dicht, de kering die bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer afsluit en daarmee de veiligheid van het achterland waarborgt.

Maeslantkering

Ook is er een kans dat de Maeslantkering bij Hoek van Holland sluit. Het sluitcriterium voor de Maeslantkering is eind 2016 tijdelijk verlaagd van 3,00 naar 2,60 m +NAP. De voor morgen verwachte waterstanden voor Rotterdam zijn op dit moment wisselend, maar bewegen zich rond het tijdelijke sluitcriterium. 

Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) houden Rijkswaterstaat, het KNMI en de waterschappen de waterstanden continu nauwlettend in de gaten. Het WMCN informeert waterbeheerders over de waterstandsverwachtingen zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.

Scheepvaart

De storm en de verhoogde waterstanden kunnen ertoe leiden dat in de kustprovincies bruggen en sluizen tijdelijk niet bediend kunnen worden. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken via de gebruikelijke kanalen, zoals de berichten die door verkeersposten worden uitgegeven en de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

Weggebruikers

Weggebruikers moeten vannacht en morgen rekening houden met hinder op de weg vanwege zware tot zeer zware windstoten en de buien die over het land trekken. Tijdens buien kunnen lokaal windstoten tot ongeveer 110 km/h voorkomen. 

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachting en verkeersinformatie in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen. Met name automobilisten met een aanhanger en het vrachtverkeer wordt geadviseerd extra alert te zijn. Vooral lege vrachtwagens kunnen hinder ondervinden. 

Vanuit de verkeerscentrales houdt Rijkswaterstaat de situatie op de weg nauwlettend in de gaten. Daarnaast worden op windgevoelige locaties, zoals de Van Brienenoordbrug, Haringvlietbrug en de Moerdijkbrug, bergers stand-by gezet.