Verkoop Recreatieoord mogelijk proefballonnetje van college

Premium

Hoek van Holland 03.04.2021 update - De raadscommissie van Rotterdam organiseert volgende week dinsdag en woensdag inspreekmomenten voor recreanten van Recreatieoord Hoek van Holland.

Het gaat in totaal om 37 insprekers die ieder 5 minuten krijgen om hun verhaal te vertellen. De leden van de raadscommissie bouwen, wonen en buitenruimte (BWB) krijgen daarna de gelegenheid om vragen aan hen te stellen.

De gemeente Rotterdam is één van de weinige gemeenten in Nederland die nog een recreatieoord exploiteert. Maar zij wil van Recreatieoord Hoek van Holland af omdat het verlieslijdend is.

'Er wordt een marktpartij gezocht als nieuwe exploitant die aan de slag kan gaan met verbetering en modernisering van het park. Die modernisering sluit tevens aan bij de gemeentelijke plannen om van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats te maken. Het college van B&W is van mening dat commerciële exploitanten recreatieparken beter en professioneler kunnen exploiteren en ook de wet schrijft voor dat een gemeente alleen mag exploiteren als het kostendekkend is en dat is nu niet het geval,' aldus het college.

Voordat de gemeenteraad het raadsvoorstel gaat bespreken over het voornemen van het college van B&W tot verkoop, wil de gemeenteraad – ter voorbereiding op het politieke debat – de recreanten op het Recreatieoord in de gelegenheid stellen hun visie op het voornemen tot verkoop naar voren te brengen. Zij krijgen de gelegenheid om op dinsdag 6 en woensdag 7 april hun kant van het verhaal met de raad te delen. Dit kan live worden gevolgd via het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad Rotterdam via het raadsinformatiesysteem. 

Proefballonnetje?
De voornemens van de gemeente heeft bij de bewoners van het recreatieoord voor veel onrust gezorgd. En ook in de gemeenteraad neemt de weerstand tegen de plannen toe. Gemeente Rotterdam heeft in haar raadsverslagen meegedeeld, dat haar motivatie voor de verkoopplannen gebaseerd is op eerdere successen bij andere gemeenten elders in Nederland in vergelijkbare situaties. Echter zonder met naam en toenaam voorbeelden te noemen, waardoor er twijfels zijn gerezen of die bewering klopt.

Bewoners van de camping hebben onderzoek gedaan naar alle overnames en konden geen voorbeelden vinden. Die bevindingen zijn in een rapport naar de raadsleden gestuurd.

Het Recreatieoord Hoek van Holland ontstond in 1923. Het terrein in De Hoek ontstond nadat vakantievierende Rotterdammers begonnen met kamperen in de duinen. In de jaren ‘20 en ‘30 kwamen er houten kampeerhuisjes op het terrein. Inmiddels telt het terrein 900 huisjes, 200 stacaravans en een kleine camping; het is eigenlijk een dorp in Hoek van Holland, met een eigen supermarkt en kerk.

Geen trek
Een ingewijde laat aan de redactie weten dat drie grote Nederlandse bedrijven met vakantieparken als Roompot, Landal en Centerparcs, al in een voorstadium zijn afgehaakt omdat ze de exploitatie 'teveel gedoe vinden.' In hoeverre er nog gegadigden zijn of komen voor overname van het recreatieoord zal de tijd leren. Grote kans bestaat dat alle voornemens van het college voor verkoop met een sisser zal aflopen. Dat alles bij het oude blijft en B&W zijn verlies (en winst) moet nemen. Want niet elk jaar is het recreatiepark verlieslijdend zo blijkt uit de cijfers van baten en lasten die de redactie later binnen kreeg.

Bijgevoegd de jaarstukken

 

Update - Over de afgelopen 5 jaar liepen de baten op tot € 10.059.865 en de lasten kwamen uit op € 9.728.474. Een plus van € 331.391. In 2020 was er wel een tekort van € 474.615.