Vermoeden van botulisme in water Delfland

HH Delfland

Delfland 08.08.2018 - Het hoogheemraadschap van Delfland vermoedt dat er op het moment botulisme heerst in diverse sloten, plassen en vaarten binnen ons gebied.

 

Daarom luidt het advies om contact met al het oppervlaktewater te vermijden. Dit geldt ook voor huisdieren.

Ideeën Westland Verstandig voor groener Westland

Botulisme is een natuurlijk verschijnsel dat amper te voorkomen is; de kans op botulisme neemt toe door warm weer. We proberen in een zo vroeg mogelijk stadium botulismeverschijnselen te signaleren en dode dieren zo snel mogelijk op te ruimen.

Raak dode dieren nooit met blote handen aan. Botulisme treedt vaak op waar veel eenden bij elkaar zijn; voer daarom geen eenden.

Ziet u dode dieren, meld dat dan bij Delfland.