Verscherpt toezicht bij Shell Pernis beëindigd

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/11/2019 13:13 - Gewijzigd op 27/11/2019 14:25

Pernis 27.11.2019 - Milieudienst DCMR houdt weer normaal regulier toezicht bij Shell Pernis in Rotterdam.

Begin 2018 was het bedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst door provincie Zuid-Holland naar aanleiding van incidenten in de zomer van 2017.

Beëindiging verscherpt toezicht
Shell is onder het verscherpt toezicht regime veelvuldig door de DCMR (onaangekondigd) geïnspecteerd. Hierbij constateerden de inspecteurs geen overtredingen. Ze kregen door de extra inspecties ook meer inzicht in het bedrijf. Hierdoor hebben zij zaken kunnen bijsturen. Daarnaast deed de DCMR een verdiepend onderzoek naar de oorzaken van de incidenten. Ook hier heeft het bedrijf adequaat op gehandeld. Tot op heden zijn er geen grote incidenten meer geweest.

Ook liet het veiligheidscultuuronderzoek, dat onderzoeksbureau TNO onder het regime uitvoerde, een goede score zien. In het algemeen gold dat de bereidheid tot medewerking van Shell groot was. Belangrijke redenen waarom provincie Zuid-Holland besloot het verscherpt toezicht te beëindigen en weer over te gaan naar regulier toezicht.

Maatregelen overige instanties
Door de Zeehavenpolitie is, in samenwerking met de DCMR en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de incidenten bij Shell. Dit onderzoek is afgerond. Het onderzoek ligt ter beoordeling bij het Openbaar Ministerie.