Vervolgonderzoek naar asbest in Oeverbos

Staatsbosbeheer

Vlaardingen 21.02.2019 - Zomer 2018 is asbestverdacht materiaal gevonden en verwijderd in het nieuw ingerichte Oeverbos in Vlaardingen.

Toen hebben Staatsbosbeheer en DCMR afgesproken dat er ook dieper in de grond onderzoek moet plaatsvinden naar de aanwezigheid van asbest. Dat onderzoek is woensdag 20 februari 2019 begonnen.

Proefboringen
De eerste week zullen over het hele terrein met een handboor proefboringen worden gedaan van 50 centimeter diep. De twee à drie weken daarna worden de speel- en ligweides intensiever onderzocht door het graven van proefsleuven met een graafmachine. Tijdens deze werkzaamheden is het Oeverbos gefaseerd afgesloten voor het publiek. Deze afsluitingen worden ter plekke aangegeven. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig om het publiek te begeleiden. De uitkomsten van het onderzoek worden in maart verwacht.

Herinrichting oostelijk deel Oeverbos
Staatsbosbeheer heeft, in opdracht van Recreatieschap Midden-Delfland (tegenwoordig genaamd Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland), het oostelijk deel van het Oeverbos opnieuw ingericht. Omdat in het verleden vervuilde baggerspecie is gestort, is in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en DCMR de locatie gesaneerd.

Westelijk deel Oeverbos
Het onderzoek vindt plaats in het oostelijke en niet in het westelijke deel van het Oeverbos. Het westelijke deel van het Oeverbos wordt pas over een aantal jaren gesaneerd en heringericht. Rijkswaterstaat gebruikt nu het westelijke deel van het Oeverbos als werkterrein voor de aanleg van de Blankenburgverbinding.