Voorbereidende boswerkzaamheden in het Abtswoudse Bos

SBB

Delft 22.03.2019 - In 2020 voert Staatsbosbeheer Hof van Delfland boswerkzaamheden uit in het Abtswoudse Bos in Delft.

Door de boomziekte essentaksterfte aangetaste essen worden dan weggehaald. Deze zieke bomen zijn ernstig verzwakt en kunnen onverwachts omvallen. Daarnaast wordt er regulier bosonderhoud uitgevoerd, waarbij door middel van een dunning meer ruimte tussen de bomen wordt gecreëerd. Dit om het bos ook in de toekomst gezond en gevarieerd te houden. De komende weken wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden.


Foto Wikipedia

Zieke essen 
De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze boomziekte. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen of takken verliezen. Daarom gaat Staatsbosbeheer in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG, voorheen Recreatieschap Midden-Delfland) de zieke essen weghalen om de risico’s te beperken, en zo te zorgen voor een veilig gebied voor bezoekers.

Stippen op bomen
De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het inventariseren en markeren van de bomen die weggehaald moeten worden. Essen die buiten het valbereik van paden en wegen staan of nog niet aangetast lijken, kunnen waar mogelijk blijven staan. In de delen waar we gaan dunnen, worden bomen die ruimte gaan maken voor andere bomen, zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hierbij rekening gehouden met de dieren en planten die in het bos leven. Bomen die moeten blijven staan, krijgen blauwe stippen. Bomen die we voor de dunning weg gaan halen, worden voorzien van oranje stippen. Dit noemen we blessen. Het bos is gewoon voor iedereen toegankelijk tijdens de voorbereidingen.

Uitvoering
In 2020 worden de gemarkeerde bomen weggehaald, dit zal een aantal weken in beslag nemen. Na afloop komen er zo snel mogelijk nieuwe bomen terug in het bos. Hierbij wordt rekening gehouden met een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, wat goed is voor de biodiversiteit.

Essentaktsterfte in Midden-Delfland
Staatsbosbeheer gaat de komende jaren op meerdere locaties in Midden-Delfland aan de slag met het weghalen van zieke essen. Eerder werden al werkzaamheden in de Kerkpolder en in het Maaslandse bos aangekondigd. De kap van zieke essen en herplant met nieuwe bomen in het Bieslandse bos is vorige week afgerond.

Kijk voor meer informatie over bosbeheer op de website van Staatsbosbeheer.