Vraagtekens omtrent omstreden lespakket over zwarte Piet

VSP Maassluis

Maassluis 28.09.2016 - In een persbericht heeft de gemeente Maassluis bekend gemaakt een verkennend gesprek te hebben gevoerd met de organisatie


‘Stichting Nederland wordt beter’. In het persbericht staat dat de gemeente zich bereid heeft verklaard intermediair te zijn tussen hen en de directies van basisscholen voor het aanbieden van een bestaand lespakket over ‘De geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet’.

In dat lespakket wordt uitgebreid ingegaan op de slavernij en wordt van daaruit een rechtstreekse relatie gesuggereerd met ‘de figuur zwarte piet’, omschreven als ‘een karikatuur’. De bereidheid van de gemeente om intermediair te zijn bij het aanbieden van dit lespakket aan scholen, heeft tot negatieve reacties geleid.

Nog geen duidelijkheid over Zwarte Pietendiscussie

Er zijn inmiddels ook vragen over gesteld in de Tweede Kamer. De VSP betreurt het dat hierdoor ook landelijk er weer negatieve aandacht is ontstaan voor de intocht op 12 november. Er zijn ook plannen voor het organiseren van ‘een tentoonstelling met alle informatie en de historie over het Sinterklaasfeest’, zo staat in het persbericht.

De VSP is van mening dat de opzet en vormgeving van die tentoonstelling zodanig moeten zijn, dat deze niet opnieuw leidt tot ongewenste negatieve publiciteit. Tegen die achtergrond stelt de fractie van de VSP de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

1. Waarom heeft de burgemeester het aanbod gedaan dat de gemeente als intermediair wil optreden voor het lespakket van de ‘Stichting Nederland wordt beter’?

2. De stichting schrijft op haar Facebookpagina dat de burgemeester ‘Stichting Nederland Wordt Beter’ heeft uitgenodigd om de lessen te presenteren aan het overleg van schooldirecteuren.. Geeft dat de juiste gang van zaken weer?

3. Waarom heeft de burgemeester er niet voor gekozen de stichting rechtstreeks door te verwijzen naar de schooldirecties?

4. Is het college het met de VSP Maassluis eens dat het aanbod om als intermediair op te treden de indruk wekt dat de gemeente Maassluis positief staat tegenover de doelstelling van de ‘Stichting ‘Nederland wordt Beter’ en de manier waarop die stichting daaraan uitvoering geeft?

5. Heeft de burgemeester zich alvorens het hierboven genoemde aanbod te doen kennis genomen van de inhoud van het lespakket en de achtergronden en werkwijze van ‘Stichting ‘Nederland wordt Beter’?

6. Wat is het oordeel van het college over dit lespakket?

7. Is het bij het college bekend dat de stichting via haar website ouders voorbeeldbrieven aanbiedt waarin zij scholen kunnen laten weten dat zij hun kinderen op 5 december thuis houden als de scholen vasthouden aan de traditionele Zwarte Piet op hun Sinterklaasfeest?

8. Is het de bedoeling ‘Stichting Nederland wordt Beter’ ook te betrekken bij het vormgeven van de voorgenomen tentoonstelling over het Sinterklaasfeest?

9. Kan het college toezeggen dat bij de opzet van die tentoonstelling niet de standpunten van een wellicht kleine minderheid van de bevolking onevenredig veel aandacht krijgen?

Met vriendelijke groet,

VSP Maassluis

Jan van der Maarel

Reacties (9 reacties geplaatst)

Als je het niet eens ben met zwarte piet PLEUR DAN OP
Kunnen we die zeurpieten geen enkeltje naar de planeet Mars geven. Kunnen ze daar lekker bouwen aan hun ideale wereld. En een ander advies GA EENS LEKKER WERKEN OPVALLEND HANDJE OPHOUDEN
Waar zijn we in vredesnaam mee bezig!!!
Dit prachtige kinderfeest blijft gewoon dat zelfde prachtige kinderfeest met ZWARTE PIETEN!!
Dus.....zwaar irritante volwassen personen die schreeuwen om aandacht, kap deze zinloze strijd!!!
Waarom de burgermeester dit gedaan heeft hij is lid van de P.V.D.A.
Jongens gaat eens aan het werk. Geniet wat je nu bezit. Wij moeten nu werken en worden uitgemolken Door de overheid. Wij moeten twee banen hebben om rond te komen.en hebben geen tijd om te zeiken.dat de overheid als een sinterklaas speelt voor zulke zeikers. Zijn wij die een gezellig kinderfeest Door dit gezeik wordt ontnomen de zwarte piet. De pieten zijn die weken zwart onze Smurfen zijn blauw als je dat niet kan uitstaan is dit land niet van jou
En ze hebben weer een slachtoffer-podium... .
Volgende wat ze willen verbieden is blanke vla, want waarom zouden alleen blanken vla mogen eten?
Het gaat over een Nederlands kinderfeest!, Sinterklaas en zwarte Piet, wat al sinds jaar en dag bestaat! Allemaal wel even normaal blijven doen! Nu opeens voelen mensen zich door een kinderfeest gediscrimineerd, kom op zeg, het is te belachelijk voor woorden!
Zo is het Henk, op Sylvana na begrijpen zelfs veel donkere mensen helemaal niets van deze discussie. Het word aangewakkerd door Noord-Afrikaanse stokertjes in de politiek en Nederlanders met een dringende behoefte om meer te deugen dan een ander. Ze zouden hier geen aandacht moeten krijgen, daarvoor zijn al genoeg linkse deugkranten.
Waarom is er alleen in Nederland deze discussie? In België zijn er ook Zwarte Pieten, maar daar hoor je niets. En weet je waarom niet? Gewoon omdat de media daar verstandiger is dan hier. Daar wordt niets vermeld over deze Pietluttige discussie, er is belangrijker nieuws dan aan een paar gefrustreerde zich achter gestelde personen aandacht te schenken. Nederlandse media, neem hier een voorbeeld aan, en de discussie is in 2018 helemaal over.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.