Vraagtekens PvdA Maassluis over topinkomen BNG

PvdA Maassluis

Maassluis 19.09.2016 - Begin augustus publiceerde de Volkskrant weer een top honderd lijst met de hoogste salarissen van het afgelopen jaar.


In die lijst staat de directeur van de BNG op plaats 67 met een totaal jaarsalaris van € 697.000. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is in handen van de Rijksoverheid en lagere overheden. Zeven ton is een absurd hoog bedrag voor een directeur van een publieke organisatie.

Blijkbaar valt deze baan niet onder de Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Ter vergelijking: op de voorlaatste plaats in deze lijst staat de directeur van De Nederlandsche Bank Klaas Knot met aanzienlijk meer verantwoordelijkheden en het jaarsalaris van € 421.000. Wat overigens nog ruim meer dan het dubbele van het salaris is van de minister president in Nederland.

Misleidende informatie over financiële zaken gemeente Westland

Dat de Nederlandse gemeenten mede aandeelhouder zijn betekent dat we via de VNG invloed kunnen uitoefenen op de BNG. De Gemeente Maassluis bezit 61.035 aandelen van de BNG en krijgt ook ieder jaar een mooi dividend daarop.

Daarom is de fractie van de PvdA in Maassluis samen met de PvdA fracties in andere steden en de Tweede Kamerfractie aan het kijken naar de mogelijkheden om het salaris van de topbestuurder fors te verlagen. De steden Rotterdam, Den Haag, Groningen, Leeuwarden en Zwolle doen al mee aan dit initiatief. Ook Utrecht, waar Dhr. van Zanen burgemeester en en tevens voorzitter van de VNG is, doet mee.

PvdA Fractievoorzitter Sjoerd Kuiper: “De Bank Nederlandse Gemeenten is een publieke organisatie die er juist is voor ons als gemeente. Het is onbegrijpelijk dat de directeur niet voldoet aan de WNT norm en zelfs meer verdient dan de president van De Nederlandsche Bank en meer dan 3 maal zoveel als de premier van dit land.”

In het licht van het bovenstaande stelt de PvdA Maassluis de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van BNG bijna 7 ton op jaarbasis verdient? Bent u het met de PvdA-fractie eens dat dit absurd hoog is voor een bank die volledig in handen is van de rijksoverheid en lokale overheden zoals gemeenten?

2. Klopt het dat het huidige beloningsbeleid bij BNG strenger is geworden en dat nieuwe bestuurders daarom minder kunnen verdienen? Klopt het dat het maximale salaris voor een bestuurder bij BNG nog altijd op vele tonnen ligt en hiermee ruim boven de WNT 1 en 2 norm uitkomt?

3. Wat is de opvatting van het college over de rol van aandeelhouders bij het vaststellen van het beloningsbeleid? Deelt u de mening dat het nodig tijd is voor een herziening waarbij de salarissen voor de individuele leden van de RvB neerwaarts worden bijgesteld?

4. Bent u het met de PvdA fractie eens dat bij semipublieke instellingen als de BNG een gematigd beloningsbeleid hoort? Graag een toelichting.

5. Op welke manier kan de gemeente Maassluis samen met andere aandeelhouders invloed uitoefenen op het beloningsbeleid van de BNG bestuurders? Bent u bereid om aan te sluiten bij de kritiek van grote gemeenten als Rotterdam, Den Haag en Groningen? Is een gezamenlijke inspanning in VNG verband hierbij een effectieve optie? Is het college van plan dit te gaan doen?

6. Zijn er andere organisaties waarin we belangen hebben die beloningen hebben die niet voldoende aan de Wet Normering Topinkomens?

Reacties (1 reactie geplaatst)

Verkiezingen opkomst?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.