Vragen over overdracht werkzaamheden van E25 aan VITIS Welzijn

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/12/2013 16:35 - Gewijzigd op 21/12/2013 16:56

Maassluis 21.12.2013 - De fractie van Maassluis Belang stelt in het kader van art.51 van het reglement van orde de volgende vragen...

naar aanleiding van het feit dat de werkzaamheden van de Stichting E25 per 1 januari 2014 worden overgedragen aan VITIS Welzijn.

  1. Is het college van B & W op de hoogte van deze overdracht?
  2. Wat gebeurt er nu met de jaarlijkse toegezegde subsidie van € 25.000 aan het jongerenwerk?
  3. Wat gaat er gebeuren met de werkmaatschappij InBlik van E25?
  4. Wat gaat er gebeuren met de jongerensoos Skills van InBlik aan de Vloot?
  5. Wat gaat er gebeuren met de mobiele activiteitencentrum (De Amerikaanse Schoolbus) en de daarvoor verleende eenmalige subsidie van € 60.000?
  6. Kan de éénmalig ingezette subsidie van € 10.000 voor het coachingtraject in 2012 ook als verloren investering beschouwd worden?
  7. Wat gebeurt er met de inzet van E25 bij de scholen?

8        In hoeverre kunt u dhr. de Vries van E25  houden aan de destijds gemaakte afspraak “Aan deze subsidie zal een uitvoeringsovereenkomst worden gehecht met een looptijd van 10 jaar”?

9        Ook de tien (10) personeelsleden van E25 zijn overgegaan naar VITIS, heeft dit nog gevolgen voor de gemeente Maassluis?

10    Indien vraag 1 met “ja” beantwoord kan worden, waarom is de gemeenteraad in deze niet geraadpleegd over deze overdracht en het daarmee ingezette en besteedde gemeenschapsgeld?  

19 december 2013

Namens de fractie van Maassluis Belang

G.J. Enzerink  J. van den Hoek L. Molmans A. Solleveld P.J. Boeters