VRH en Werkse! Samenwerking voortgezet

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/02/2018 16:40 - Gewijzigd op 06/02/2018 16:45

Midden Delfland 06.02.2018 - Maandag 5 februari is, na het winnen van de Europese Aanbesteding, het nieuwe schoonmaakcontract ondertekend met Werkse!.

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is trots om deze samenwerking (verder) voort te zetten en een partner te zijn in het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Na de regionalisatie van de VRH is in 2013 de keuze gemaakt om de schoonmaakdienstverlening uitsluitend te gunnen aan Sociale Werkbedrijven. Deze Werkbedrijven zijn gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwe aanbesteding is onder dezelfde voorwaarden opgezet. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor deze groep. Dit heeft onder andere te maken met wetswijzigingen, zoals de participatiewet en de komst van zogeheten ‘social firms’.De VRH zet zich niet alleen in voor het redden van mens en dier, het voorkomen en bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen, maar wil ook bepaalde groepen in de regio de mogelijkheid bieden hen te betrekken in de maatschappij of zich (verder) te ontwikkelen. De VRH is een mensgerichte organisatie en kent goed werkgeverschap. Als maatschappelijke organisatie ziet de VRH het niet alleen als haar plicht om een deelnemer te zijn in het bereiken van maatschappelijke doelen, maar het is ook waar de VRH voor staat en trots op is.

Er wordt niet dagelijks bij stilgestaan, maar iedere dag zijn er medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die belangrijke werkzaamheden uitvoeren bij de VRH. Iedere medewerker wordt begeleid gedurende hun dienstverband en er wordt steeds gekeken naar passende werkzaamheden bij de kwaliteiten van de medewerker, zodat zij zich nuttig kunnen inzetten. Soms komt het voor dat deze medewerkers uiteindelijk kunnen doorstromen naar zelfstandige arbeidsplaatsen. Anderen blijven zich ontwikkelen in hun huidige werk. Dat de medewerkers aan het werk zijn bij een externe opdrachtgever, zoals de VRH, verkort ook nog eens letterlijk de afstand tot de arbeidsmarkt.