VVD Maassluis bezorgd over versobering spoedeisende hulp Franciscus Vlietlandziekenhuis

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/07/2016 11:50 - Gewijzigd op 12/07/2016 11:57

Maassluis 12.07.2016 - De fractie van de VVD Maassluis is geschrokken van de berichtgeving dat de spoedeisende hulp in het

Franciscus Vlietlandziekenhuis in Schiedam in de komende maanden in de nachtelijke uren niet meer beschikbaar is voor ambulances. Dit wordt door de VVD Maassluis gezien als een verslechtering van de zorgverlening aan inwoners en bezoekers die gebruik moeten maken van spoedeisende hulp.

Gemeenten teleurgesteld over resultaat gesprekken met ziekenhuis

In combinatie met de ambulanceaanrijtijden die niet aan de norm voldoen, is dit voor de VVD Maassluis een zeer ongewenste situatie die de veiligheid van de inwoners van Maassluis niet ten goede komt.

1. Deelt u onze mening dat deze situatie - in combinatie met de ambulanceaanrijtijden - voor inwoners in onze regio zeer ongewenst is?

2. Is het juist, dat deze situatie al een maand zo is en dat het ziekenhuis pas nu daarmee naar buiten komt en is dit ook pas vanaf nu bij het college bekend?

3. Als het inderdaad juist is dat deze situatie al minimaal een maand bestaand is, kunt u bij de VRR en het ziekenhuis achterhalen hoeveel procent van de spoedritten daadwerkelijk hebben moeten uitwijken en hoeveel hiervan al buiten de ambulanceaanrijtijden norm op de plaats van bestemming waren?

4. Zo ja, welke middelen heeft u om onze zorgen richting het ziekenhuis kenbaar te maken en te overleggen over een oplossing?

5. Kunt u richting het ziekenhuis en richting de VRR aangeven dat de combinatie van slechte aanrijtijden en het niet beschikbaar zijn spoedeisende hulp mogelijk een dubbel negatief effect heeft op de zorgverlening en daar hun visie op vragen?

6. Naast de kwestie rond de geboortezorg is dit een tweede actuele kwestie die de beschik-bare zorg in ons gebied aantast en doet verslechteren. Welke stappen wilt u gaan zetten om de beschikbaarheid van een goede infrastructuur in de regionale gezondheidszorg te garan-deren aan onze inwoners?

In afwachting van uw reactie,

de fractie VVD Maassluis