VVD: Pak overlast op industrieterrein De Kulk aan

Arjen van der Lugt

Hoek van Holland 03.02.2014 - De VVD Hoek van Holland heeft verontrustende signalen ontvangen van ondernemers op industrieterrein De Kulk.

Er zou sprake zijn van vervuiling en overlast door vrachtwagenchauffeurs die er ’s nachts slapen. VVD-lijsttrekker Anneke van der Meijs: “Door het afsluiten van het parkeerterrein bij de Stena Line gaan de chauffeurs op andere plaatsen parkeren. Als dat gepaard gaat met overlast, dan is dat onacceptabel. Dat geldt niet alleen voor De Kulk, maar ook voor andere plaatsen in het dorp.” (foto archief)

Volgens de ondernemers is er ook sprake van achterstallig onderhoud op het industrieterrein. Er zou onder meer sprake zijn van wateroverlast en olievervuiling. De VVD heeft aan het Dagelijks Bestuur gevraagd of de staat van het onderhoud voldoet aan de gemeentelijke normen voor een schone en hele buitenruimte. “Als dat niet het geval is, dan moet er snel actie worden ondernomen en moet de boel worden opgeknapt”, aldus Van der Meijs.

De VVD stelde in december al vragen over parkerende vrachtwagenchauffeurs. Tot op heden zijn deze vragen nog niet beantwoord. Ook stelden de liberalen begin 2012 vragen over wateroverlast op industrieterrein De Kulk. Toen is toegezegd om met een oplossing te komen door het aanleggen van een waterplas tussen de Haakweg en de Kruin. Dit blijkt niet voldoende te zijn, waardoor de VVD vraagt om zo snel mogelijk tot een definitieve oplossing te komen.