Wat te doen met kroos in de sloot

Hoogheemraadschap Delfland

Midden Delfland 13.08.2016 - In de zomer kan kroos op singels, sloten en vaarten snel groeien. Op verschillende plekken in ons gebied is het water bedekt met een laag kroos.

Dat is te wijten aan een combinatie van factoren: veel voedingsstoffen, ondiep water, weinig doorstroming en hogere watertemperaturen. Veel kroos ziet er niet zo mooi uit en is ook niet goed voor een gezonde sloot. Waar langere tijd veel kroos voorkomt raakt alles in de sloot uit balans. Er komt geen licht en zuurstof meer in het water en al het watervoedsel wordt opgebruikt. Dit kan leiden tot vissterfte en stankoverlast.

Kroos verwijderen

Het kroos wordt pas verwijderd als:

- kroos de doorstroming van het water belemmert;
- het zuurstofgehalte in het water te laag wordt (met als stank, vissterfte als gevolg);
- het onveilig wordt (kinderen kunnen een groene sloot zien als gras).

We nemen maatregelen in overleg met gemeenten. Het is een gezamenlijke taak van het waterschap en gemeenten om het onderhoud aan vaarten en sloten zo goed en efficiënt mogelijk te doen. Overdadig kroos kan gemeld worden via http://www.hhdelfland.nl/ik-wil-iets-melden/kroos

Aanpak van de bron

De beste manier om van kroos af te komen is het verminderen van de voedselrijkdom in het water. Dat betekent dat de hoeveelheid stikstof en fosfaat teruggedrongen wordt. Dat is niet zo eenvoudig. Daardoor wordt er in de praktijk vaak gekozen voor een oplossing die tijdelijk effect heeft, maar die niet de oorzaak wegneemt.

Oplossingen met tijdelijk effect

Er is een maatregel die het meest gebruikt wordt om kroosoverlast te verhelpen. Dan wordt kroos machinaal verwijderd en afgevoerd. Hierbij wordt het kroos met behulp van een kraan uit het water geschept en in containers weggevoerd. Een alternatief kan zijn het wegspoelen van kroos door extra water in de sloot te laten. Dit werkt niet altijd. Zo moet er bijvoorbeeld al een buis aanwezig zijn om het water in te laten. Deze aanpak is daarom slechts op een beperkt aantal plekken bruikbaar.