Waterberging De Lier feestelijk geopend

HH Delfland

De Lier 07.03.2019 - Op woensdag 6 maart is de waterberging in De Lier feestelijk geopend door wethouder Leen Snijders van de gemeente Westland en hoogheemraad Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland.

De waterberging biedt ruimte voor 670 kubieke meter water en ontlast daarmee het rioleringsstelsel en het watersysteem bij hevige regenbuien aanzienlijk.


Foto Rolf van Koppen

Kwetsbaar gebied

Wateroverlast is voor inwoners van De Lier een bekend probleem. De omgeving van de Van Rijnstraat is een van de lager gelegen buurten in het Westland die kwetsbaar is voor wateroverlast. De straten worden tijdens wegwerkzaamheden meestal opgehoogd, maar woningen blijven zakken. Hierdoor komen woningen steeds dichter bij het niveau van het water te liggen. Regen die in het gebied viel, kon niet snel genoeg worden opgevangen of afgevoerd. Veel inwoners bedachten daarom zelf oplossingen om regenwater tegen te houden of op te vangen.

Het klimaat verandert

Klimaatverandering zal zorgen voor nog heftigere buien. Deze buurt zal straks minder vaak overlast hebben, maar een 100% garantie is dat niet. Het is goed om als overheden en bewoners te blijven nadenken over aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld door water te bergen op de weg. Bewoners kunnen water opvangen in tuinen, via regentonnen of groene daken op schuurtjes, of langs terrassen de bodem in te laten lopen. Alles om te voorkomen dat het water de woningen in loopt. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Delfland draagt graag bij in deze kosten met de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.

Samenwerking gemeente Westland en Delfland

De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland zochten een structurele oplossing. Samen met een aantal inwoners begonnen zij met een omvangrijk project dat het regenwater opvangt en afvoert. De aanleg van de waterberging heeft even geduurd. En er is nog een aantal aanvullende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat water uit de omgeving niet naar de buurt stroomt. Maar de Van Rijnstraat beschikt nu over een waterberging die de kans op wateroverlast flink zal verlagen. Het resultaat mag er zijn: een waterberging met een capaciteit van 6700 regentonnen.

Tijdens de opening is de naam voor de waterberging ‘het Lierse putje’ onthuld. Deze naam is bedacht door Ted Vijverberg en zijn zoon Thijs.