Wateringse Veld weer botulismevrij

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/07/2013 12:32 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:01

Den Haag 25.07.2013 - De botulismewaarschuwing voor de aan de gemeente Westland grenzende Haagse wijk Wateringse Veld is weer ingetrokken.

Er worden nauwelijks nog dode vissen gevonden. Het water is weer vrij voor vissers. De gemeente verwijdert de borden. In juni 2013 werden veel dode karpers gevonden in het water in de wijk Wateringse Veld. Onderzoek wees uit dat de vissen met botulisme toxine type E besmet waren.

Geen gezondheidsgevaar meer

De GGD is van mening dat er geen gevaar meer is voor de gezondheid. Toch blijft de gemeente het water controleren. Bij botulisme wordt u hiervan op de hoogte gebracht en worden de borden teruggeplaatst.(foto archief)

Wat kunt u doen?

De gemeente vraagt u alert te blijven. Ziet u kadavers in het water liggen? Raak deze dieren niet aan en ruim dode dieren niet zelf op, maar neem contact op met het met Meldpunt Toezicht Delfland, tel. 015-270 18 88 of meldpunt@hhdelfland.nl.

Overige maatregelen

Botulisme is helaas niet te voorkomen. Wel zorgen het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de gemeente Den Haag er voor dat de ziekte zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Zo controleren zij wekelijks alle watergangen en worden dode dieren onmiddellijk weg gehaald. Ook wordt de waterkwaliteit zorgvuldig bewaakt.