Wateroverlast voorbij, Delfland gaat bergingen leegpompen

Hoogheemraadschap Delfland

Westlanden 24.06.2016 - Zoals verwacht, is afgelopen nacht geen neerslag van betekenis meer gevallen in ons werkgebied.

Het water in de poldersloten en boezemkanalen komt weer op normale hoogte.

Delfland gaat daarom de mobiele pompen weghalen en een deel ervan gebruiken om de waterbergingen leegpompen. Daar zit heel veel water in, dus het zal nog enige dagen duren voor deze weer droog zijn.

Gisteren was besloten om de Bergboezem Berkel nog aan te laten, het water bleef daar instromen. Er zat toen 360 miljoen liter water in de Bergboezem, er was nog ruimte voor 840 miljoen (bij elkaar 1,2 miljard liter). In de Wollebrand zat 180 miljoen liter water, daarmee was deze berging vol. De Woudse Polder was nu gevuld met 142 miljoen liter en stond dicht. In de Woudse Polder kan in totaal 331 miljoen liter.

Neerslagprotocol B is nog wel van kracht. Niet vanwege verwachte regen maar om ruimte in de boezemkanalen te maken voor het water dat weer uit de bergingen moet worden gepompt.

De maatregelen die wij hebben getroffen hebben goed gewerkt. Zo heeft het uitbreiden van de Bergboezem Berkel al voor de officiële oplevering zijn nut bewezen. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen laten nog eens zien hoe hard het nodig is dat wij ons gebied klimaatbestendig inrichten. Dat kan Delfland niet alleen.

Ons werkgebied is dichtbebouwd en dichtbevolkt. Er is weinig ruimte om nog meer water op te vangen, bovendien zijn grote maatregelen vaak duur. Daarom moeten wij slim samenwerken met gebiedspartners, ondernemers, bewoners en kennisinstituten. Iedereen kan een steentje bijdragen, of eigenlijk liever geen steentje…

Wat u kunt doen

Heeft u een tuin? Gras en perken zorgen ervoor dat water in de grond kan zakken. Tegels verhinderen dit en zorgen voor een versnelde afvoer naar lagere plekken: dit kan de straat zijn, de tuin van de buren, maar ook uw eigen kelder of kamer.

Vang water van het dak op in een regenton. Dit water kunt u ook gebruiken voor het sproeien van de tuin. Leg sedumplanten op platte danken, die houden water vast en zorgen voor een goede isolatie.

Het zijn relatief eenvoudige maatregelen die wel degelijk effect hebben als veel mensen ze nemen.

Een substantieel deel van de wateroverlast wordt veroorzaakt doordat er te veel regenwater en vuil in het gemeentelijk riool terechtkomt. Ook daaraan kunt u iets doen. Gooi afval in de prullenbak in plaats van op straat. Afval dat in water en straatputten terecht komt, zorgt voor verstopping van rioolbuizen. Spoel geen vet, doekjes en bijvoorbeeld tampons door de wc of gootsteen, ook die zorgen voor verstoppingen, thuis en in het rioolstelsel.