Waterschapsbelasting in 2023 omhoog

Geplaatst door Westlanders.nu op 24-11-2022 19:30 - Gewijzigd op 24-11-2022 20:54

Delfland 24.11.2022 - De waterschapsbelasting gaat bij het hoogheemraadschap van Delfland in 2023 omhoog vanwege stijgende energiekosten.


Hoeveel de belasting omhoog gaat zal per gezin of situatie verschillen.

De wereld is in verandering en ook Delfland wordt geconfronteerd met extreme omstandigheden zoals inflatie, stijgende energiekosten, gebrek aan materialen en een verhoogd risico op cyberaanvallen. De stijging van de waterschapsbelasting komt door de onvoorziene stijgende energiekosten. Het bestuur van Delfland vindt het belangrijk, in deze dure en onzekere tijden, om niet alle kostenstijgingen door te berekenen in de tarieven. Delfland heeft een deel van de kostenstijging binnen de organisatie opgevangen. De stijgende energiekosten kunnen helaas niet opgevangen worden binnen de huidige heffingen.

Belastingtarief voor 2023
Waterschapsbelasting is opgebouwd uit twee heffingen. De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is voor het schoonmaken van het afvalwater. In ons beheergebied wordt veel water verbruikt. Delfland maakt het gebruikte water schoon voor haar huishoudens en bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De zuiveringsinstallaties gebruiken veel energie. In 2023 zal er een energieopslag op het tarief voor de zuivering van water van € 15 per vervuilingseenheid worden verwerkt.

De te betalen waterschapsbelasting verschilt van waterschap tot waterschap. Dat komt omdat gebieden van elkaar verschillen. Het beheergebied van Delfland is zeer verstedelijkt, de zee is nabij en er is sprake van een slappe bodem. Het kost geld om het gebied veilig te houden en ervoor te zorgen dat mensen kunnen wonen, werken en recreëren. De onvoorziene omstandigheid van de stijgende energiekosten komt daar voor 2023 bij.

Wat betekent dit voor een huishouden?
Inwoners en bedrijven gaan meer betalen aan waterschapsbelasting. Hoeveel waterschapsbelasting je precies betaalt, hangt af van de grootte van je huishouden, de waarde van je huis of bedrijfspand of van hoeveel grond bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf heeft. Het tarief voor de zuiveringsheffing stijgt met € 15 per vervuilingseenheid. Meerpersoonshuishoudens betalen meer dan alleenstaanden, omdat de te betalen zuiveringsheffing per vervuilingseenheid wordt berekend. Een alleenstaande betaalt bijvoorbeeld € 15 per jaar meer, een gezin € 45 per jaar extra.

Voor de watersysteemheffing is het tarief voor bezitters van een woning of gebouw gekoppeld aan de WOZ-waarde van hun pand. Om de lasten bij een stijgende WOZ-waarde toch zoveel mogelijk gelijk te houden, corrigeert Delfland de heffing daarom met de gemiddelde waardestijging van de WOZ-waarde van hun gebouw. Gemiddeld genomen betekent dat een eigenaar van een woning of gebouw ongeveer dezelfde lasten betaalt als vorig jaar.

Reacties (5 reacties geplaatst)

Hoezo verhoging? Er was dit jaar toch een te kort aan water? We mogen toch minder water gebruiken...
Stijgende energiekosten? Snap ik. Maar als HH Delfland bij AWZI Harnaschpolder in Den Hoorn 2.1 hectare zonnepanelen neerlegt, kan de verhoging nóóit hoog uitvallen. Of het HH moet die investering op haar ingelanden willen verhalen. Dat zou niet netjes zijn.
Tuurlijk joh nog maar een beetje meer betalen. Wat heeft die € 190 dan nog voor zin ook niks.
Natuurlijk gooi op is het ooit niet verhoogd dan ieder jaar weten ze je wel te vinden mensen hebben het toch reuze goed in nl
Oke ik begrijp dat er hogere kosten zijn en wil hier best voor betalen. Wat ik niet begrijp is dat een alleenstaande voor 1 persoonhuishouden wordt aangeslagen en als je samen bent voor 3 huishouden. Dit zou eerlijker verdeeld moeten zijn als zoveel dingen

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.