Waterwegvisie maakt oevers aantrekkelijker

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/10/2013 15:08 - Gewijzigd op 08/10/2013 16:59

Maassluis 08.10.2013 - Sinds de vaststelling van de Waterwegvisie 2030 door de gemeenteraad in 2012 wordt eraan gewerkt.....

om de Waterwegoevers voor de inwoners en bezoekers van Maassluis aantrekkelijker te maken. Het college heeft op 1 oktober 2013 het plan van bureau Plein06 vastgesteld dat de verschillende functies tot een eenheid smeedt. De gemeenteraad wordt vervolgens op 8 oktober a.s. gevraagd om krediet hiervoor vrij te maken. Na dit beslismoment van de gemeenteraad kan het werk aan de waterkant daadwerkelijk beginnen. Zo wordt eind 2013/begin 2014 een gescheiden fiets-/voetgangerspad (vergelijkbaar met het in 2013 gerealiseerde deel bij Het Balkon) aangelegd, van de Maasweg tot aan de Oranjeplassen. Het gebied bij het douanehuisje wordt begin 2014 opnieuw ingericht en er komt een evenementenveld.

Wethouder Keijzer benadrukt: “We zijn als college enthousiast over de plannen voor de ‘waterkant van Maassluis’. Want de afronding van de boulevard geeft de stad straks echt een nieuw gezicht. Een herkenbare, prettige plek aan het water dat recht doet aan het gevoel van ruimte en weidsheid dat bij de Nieuwe Waterweg hoort.”

Waterwegvisie maakt oevers aantrekkelijker

Meer stad aan de Nieuwe Waterweg

Maassluis krijgt een nieuw gezicht en wordt nog meer een stad aan de Nieuwe Waterweg.Met de realisatie van de nieuwbouwwijk Het Balkon en eerder al de torens in de Burgemeesterswijk, wordt de Nieuwe Waterweg een directe woonomgeving van veel bewoners. Nu wordt gewerkt aan de volgende stap: het kwalitatief aantrekkelijk maken van de Waterwegoevers, zodat in 2014 Maassluis een fraai vormgegeven stuk openbare ruimte aan de Waterweg rijker is.

Stoere aankleding

Het herinrichtingsplan biedt ruimte voor iedereen en er wordt ingespeeld op de uiteenlopende soorten van gebruik. Het rijgt slim verschillende plekken aaneen en zorgt tegelijkertijd voor een subtiele geleding tussen de ruimtes. Het plan voorziet in een evenementenveld, een mooi vlak grasveld, een plein waar ruimte is voor bijvoorbeeld een ijs- of viskar en parkeerplekken, waaronder enkele geschikt voor campers. Nabij het douanehuisje komt ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Dit alles in een robuuste aankleding, met ruimte voor divers groen. Grote houten banken en houten lichtmasten completeren het beeld en zorgen voor een stoere aankleding.