Werkzaamheden aan de Cordesstraat en Stationsweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/09/2013 11:24 - Gewijzigd op 25/09/2013 11:24

Hoek van Holland 25.09.2013 - Vanaf donderdag 3 oktober start Openbare Buitenruimte met rioolwerkzaamheden in De Cordesstraat (het deel tussen de Mercatorweg en de Harwichweg).

Deze werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase betreft het deel tussen de Mercatorweg en de Mahusstraat. Gestart wordt aan de zijde van de Mercatorweg. In deze fase wordt tevens het riool vernieuwd in een deel van het Tonnemanplein (tussen De Cordesstraat en de Roggeveenstraat) en een deel van de Schoolstraat (tussen Planciusstraat en De Cordesstraat). De werkzaamheden duren circa vierweken. Tijdens de werkzaamheden is de huisartsenpost aan De Cordesstraat circa vier dagen niet bereikbaarper auto. Dit zal zijn van 5 t/m 9 oktober.Via het trottoir is de huisartsenpost welbereikbaar.

In verband met de werkzaamheden is het voor delijndienst van Veolia niet mogelijk omde normale route rijden. Vanaf het station Hoek van Holland Haven rijdt delijndienstvia de volgende straten door Hoek van Holland: Station Hoek van Holland Haven - Langeweg - Harwichweg - Prins Hendrikstraat - Lichttorenstraat - Mercatorweg - Hoekse Hillweg - De Cordesstraat - Mercatorweg - Tasmanweg - Rijpstraat - Harwichweg - Dirk van den Burgweg.

Om delijndienst van Veoliavia de omleiding te laten rijden, zijn in de Tasmanweg en Rijpstraat enkele verkeersdrempels verlaagd. Als de werkzaamheden inDe Cordesstraat gereed zijn, worden de verkeersdrempels weer in de oude staat teruggebracht.Tevens wordt in de Tasmanweg tijdelijk eenrichtingverkeer ingesteld in verbandmet de lijndienst van Veolia om de doorstroming te bevorderen. De rijrichting van de eenrichting is van de Mercatorwegnaar deRijpstraat.

Ook het verkeer zal hinder ondervinden van de werkzaamheden. Door middel van bebording wordt het verkeer omgeleid. De volgende omleidingen worden aangebracht. Komend vanaf de Dirk van den Burgwegwordt het verkeerop de Harwichweg omgeleid via de Rijpstraat- Adriaan van der Kloosterstraat - Mercatorweg - De Cordesstraat. Komend vanaf de Langeweg wordt het verkeer eveneens omgeleid via de Harwichweg - Rijpstraat - Adriaan van der Kloosterstraat - Mercatorweg - DeCordesstraat. Verkeer komend vanaf de Prins Hendrikweg / De Cordesstraatrichting Harwichweg wordt omgeleid via de Mercatorweg - Tasmanweg - Rijpstraat - Harwichweg. De Schoolstraat isafgesloten ter hoogte van de Planciusstraat. Het verkeerrichting De Cordesstraat wordt omgeleid via de 1e Scheepvaartstraat - Rietdijkstraat - Planciusstraat.

Werkzaamheden Stationsweg

Op maandag 30 september start Openbare Werken met bestratingswerkzaamheden aan de Stationsweg ter hoogte van de nieuwbouwwoningen van het Parquipark. Deze werkzaamheden nemen circa zes weken in beslag. Tijdens de werkzaamheden is het Decibellaantje ten alle tijden bereikbaar.

Het verkeer richting Koningin Emmaboulevard - Strandweg wordtin twee richtingen over de Havenweg geleid, vervolgens Cruquiusweg - Koningin Emmaboulevard. Hiervoor wordt de eenrichtingop de Havenweg tijdelijk opgeheven.De Stationsweg is voor bewoners bereikbaar via de Havenweg - Cruquiusweg - Stationsweg.