Werkzaamheden gasnetwerk en meer nieuws

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/02/2013 14:59 - Gewijzigd op 28/08/2013 21:11

Hoek van Holland 12.02.2013 - Stedin draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het gas- en elektriciteitsnetwerk in Hoek van Holland. Om de veiligheid van het gasnet te waarborgen, voert firma Baas B.V. binnenkort namens Stedin onderhoudswerkzaamheden uit

in De Cordesstraat, Bontekoestraat, Planciusstraat, Schoolstraat, 1e Scheepvaartstraat, Rietdijkstraat en Tonnenmanplein. De betrokken bewoners krijgen een brief en kaart in de bus, waarop de datum staat aangegeven wanneer er tijdelijk geen gebruik kan worden gemaakt van het gas.

Tevens staat er een telefoonnummer op, waarmee contact moet worden opgenomen om de huisaansluiting te laten vervangen. Stedin doet er alles aan om de verkeershinder tot een minimum te beperken. Wel worden er tijdelijk parkeervakken afgezet Het trottoir blijft toegankelijk door middel van loopplanken.

Regeling Burgerinitiatieven Hoek van Holland 2013

Bewoners die iets willen doen om de sociale samenhang en leefbaarheid in Hoek van Holland te verbeteren, Hoekse talenten te ontwikkelen of om kwetsbare burgers te ondersteunen, kunnen hiervoor geld krijgen van de deelgemeente Hoek van Holland. Heeft u een idee? Werk deze dan uit tot een aanvraag en stuur deze vóór 1 april 2013 naar de deelgemeente Hoek van Holland. Het dagelijks bestuur besluit vervolgens medio april welke initiatieven een bijdrage krijgen.

Voor meer informatie over de regeling ‘Burgerinitiatieven Hoek van Holland 2013’ kunt u terecht op de website www.rotterdam.nl/burgerinitiatievenhvh2013. Hier is ook het speciaal daarvoor bestemde aanvraagformulier te downloaden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Brenda van de Laar (e-mail: bw.vdlaar@rotterdam.nl, tel: 010-2671217) van de deelgemeente Hoek van Holland.

Vrijwilligersvacature

Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet heeft een breed aanbod aan vacatures in de digitale vrijwilligersvacaturebank. Op de website http://www.vitiswelzijn.nl/ vindt u meer informatie over deze functies en het complete aanbod vrijwilligersvacatures in Westland en Hoek van Holland. Onderstaand een actuele vacature:

PR-functionaris

Het Reddings- en Veerdienst museum Jan Lels is op zoek naar een PR-functionaris. Als PR-functionaris maakt u het museum bij een breder publiek bekend, onderhoudt u contacten met de pers en beheert de website. De tijdsinvestering is 1 tot 1,5 uur per week.

Aanmelden voor deze of andere vacatures kan via Vitis Vrijwillige Inzet. Voor vragen kunt u terecht via e-mail vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl of telefoonnummer 0174-383744 gedurende de openingstijden, te weten maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Vrijwilligers gezocht voor NL DOET 2013!

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is het weer zover: NL DOET 2013! De dag dat heel Nederland in het teken staat van NL DOET. Actief de handen uit de mouwen. In Hoek van Holland zijn al aardig wat klussen aangemeld. Zo organiseert Kinderspelen Hoek van Holland op vrijdag 15 maart een Happy Tea Time. Hiervoor zijn nog acht vrijwilligers nodig. Op zaterdag 16 maart wordt er door vrijwilligers geverfd bij ‘Vogelasiel De Houtsnip’. Of wat dacht u van wenskaarten inpakken voor ‘Stichting Kikkeropfleurdoos op zaterdag. Bent u handig met de kwast? Een kloddertje hier en daar, smeert u op zaterdag bij IJsclub Hoek van Holland.

Humanitas aan Zee heeft inmiddels voldoende vrijwilligers voor de klus controle en opknappen van rollators/rolstoelen e.d. Maar Vitis Welzijn zoekt voor hun dienstencentrum in De Hoekstee nog handige klussers, die meehelpen bij het opknappen van de keuken. Stichting Hoeks Doen organiseert een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje en zoekt nog vrijwilligers. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger voor deze klussen via www.nldoet.nl. Heeft u zelf een klus voor de grootste vrijwilligersactie van Nederland? Meld deze dan aan op www.nldoet.nl.

Werkzaamheden Rietdijkhof

De komende weken voert Gemeentewerken Rotterdam werkzaamheden uit aan de Rietdijkhof. Het werk bestaat uit het herbestraten van een deel van de Rietdijkhof (inclusief laad- en loszone), het verwijderen van de bestrating en asfalteren van parkeerplaatsen en het aanbrengen van grond en beplanting. De werkzaamheden starten vanaf 18 februari 2013 en duren ongeveer twee weken. Dit onder voorbehoud van weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden die het werk kunnen verstoren. Tijdens de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met het afsluiten van de Rietdijkhof. Tevens zijn er tijdens de werkzaamheden minder plaatsen beschikbaar op de parkeerplaats. Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u op werkdagen tussen 07.30 en 16.00 uur contact opnemen met directievoerder Edwin Vermeulen of toezichthouder Arnold Muller op telefoonnummer 010-4899826.

Meld problemen in de buitenruimte

Ziet u een losliggende tegel, straatvuil, een kapotte straatlantaarn of een ander probleem in de openbare ruimte? Er zijn drie manieren deze te melden bij de gemeente. Via rotterdam.nl/meldingen, telefonisch én sinds enige tijd ook via een handige gratis app ‘Buiten Beter’. Als u éénmalig de app op uw smartphone downloadt, doet u vervolgens de melding direct op de plek waar u het probleem aantreft.

Hoekse Raet

De deelraad komt op donderdag 14 februari 2013 om 20.00 uur in vergadering bijeen ter behandeling van de volgende punten 

  1. Rapport ‘Parkeren uitgewerkt in Hoek van Holland’ (informerend, debatterend en besluitvormend)
  2. Programma van Eisen (PvE) herinrichting centrum Hoek van Holland (informerend, debatterend en besluitvormend)

U bent van harte welkom op deze avond aanwezig te zijn! Voor meer informatie over de deelraadsvergadering of het inspreekrecht kunt u terecht bij de afdeling griffie, bereikbaar via telefoonnummer 010-2671253. U kunt ook terecht op de website van de deelraad www.deelraadhoekvanholland.nl.

Deltaport Donatiefonds

Reeds enkele jaren bestaat de mogelijkheid voor Hoekse verenigingen en instellingen om een bijdrage te krijgen uit het DeltaPort Donatiefonds. Ook dit jaar kunnen Hoekse verenigingen en instellingen hier weer gebruik van maken. Een hiervoor bestemd formulier kan opgehaald worden bij de balie van het deelgemeentehuis aan de Prins Hendrikstraat 161. De aanvraag kan ook digitaal worden ingediend. Hiervoor dient u een e-mail te zenden naar de deelgemeente op dghvh@rotterdam.nl t.a.v. Sylvia van Uden. Het formulier wordt u dan digitaal toegezonden. Een aanvraag voor plaatselijke projecten voor het jaar 2013 moet vóór 1 april 2013 worden ingediend.

Thema-avond ‘Werken als en werken met zzp-ers in Hoek van Holland’

De Ondernemersvereniging Hoek van Holland, de Kamer van Koophandel en de deelgemeente Hoek van Holland organiseren op donderdag 21 februari 2013 om 19.00 uur op het deelgemeentehuis een thema-avond ‘Werken als en werken met zzp-ers in Hoek van Holland’. De bijeenkomst is bedoeld voor Hoekse bedrijven die met zzp-ers werken en de bijna 500 Hoekse zzp-ers. Het maakt niet uit in welke sector u werkzaam bent. U kunt zich uiterlijk tot maandag 18 februari 2013 aanmelden voor de thema-avond door een mailtje te sturen naar info@ondernemershoekvanholland.nl.   

Informatieavond nieuw ketelhuis Strandweg Noord en Zuid

Om de CO2 uitstoot te verminderen heeft de gemeente Rotterdam in 2004 een raamovereenkomst getekend met Essent om in het gebied Waterwegcentrum een Warmte Krachtkoppeling (WKK) te realiseren. Helaas is dit streven door de tijd ingehaald en is de WKK geen haalbare optie meer. Om de woningen Strandweg Noord en Zuid van warmte en warmwater te blijven voorzien, wordt nu een gasgestookt ketelhuis geplaatst. Deze komt in plaats van de noodketel in de zeecontainer op het parkeerterrein aan de Strandweg. Wilt u meer weten over het nieuwe gasgestookt ketelhuis en de mogelijke locatie waar deze wordt geplaatst? Dan nodigt de deelgemeente u van harte uit voor de speciale informatieavond op dinsdag 19 februari 2013 om 20.00 uur op het deelgemeentehuis.