Westland Infra biedt meer mogelijkheden met Smart Grid Westland

Carina van der Wurff

Poeldijk 08.07.2016 - Westland Infra wil per 1 januari 2017 starten met een Smart Grid in haar hele verzorgingsgebied. Alle grootverbruikers met een gecontracteerde

capaciteit krijgen de mogelijkheid om te profiteren van vrije capaciteit die op momenten in het net beschikbaar is. De ontwikkeling van het Smart Grid krijgt een vlucht nu er een stap is bereikt in de vertaling van de wet- en regelgeving. En daarmee zet Westland Infra een belangrijke stap naar het verduurzamen en efficiënter maken van de energievoorziening. Hiervan profiteren alle klanten van Westland Infra, waaronder de vele glastuinbouwklanten. Het Smart Grid heeft geen negatieve invloed op de rol van huidige marktpartijen.

Westland Infra spant zich al jaren in voor aanpassing van de tariefstructuur waardoor Smart Grid instrumenten kunnen worden ontwikkeld. Met de ervaringen van een ontwikkeld Smart Grid in een particulier net in de Wieringermeer is bewezen hoe effectief deze instrumenten zijn. We hebben gezamenlijk met klanten onderzocht hoe we deze instrumenten ook kunnen toepassen voor klanten op ons openbare net. Op basis hiervan is het idee voor Smart Grid Westland ontstaan.

Binnen de glastuinbouwsector is Westland Infra een belangrijke trekker gebleken om tot Smart Grid concepten te komen. En niet alleen voor haar eigen verzorgingsgebied. Het model blijkt ook goed te passen bij vraagstukken elders in het land. Zo werken we op het moment samen met diverse partijen (netbeheerders, leveranciers, klanten, brancheorganisatie tuinbouw e.d.) om het Westlandse model ook landelijk toe te passen.

Er is vaak ruimte in het net beschikbaar omdat energienetten op een maximale capaciteit worden ontworpen. Klanten betalen voor benodigde capaciteit op enig moment in het jaar, terwijl ze deze niet op alle momenten gebruiken. Dit komt door o.a. weersinvloeden, verschillende teeltsoorten en teeltfases. Door hier flexibel en intelligent op in te spelen, wordt de capaciteit geoptimaliseerd door middel van stuursignalen.

Klanten worden hierdoor gestimuleerd om hun capaciteitsbehoefte meer te verschuiven naar momenten dat er geen pieken in het net zijn. Hierdoor wordt het net efficiënter benut en treden er minder transportverliezen op. De efficiencyverbetering die dit oplevert, leidt tot lagere transporttarieven voor alle klanten, waaronder ook de consumenten. Voor deelnemende klanten ontstaan nieuwe mogelijkheden door toepassing van Power to Heat (omzetting van elektriciteit in warmte op momenten dat de prijzen op de markt laag zijn) en betere benutting van WKK’s.

Voor klanten met een grootverbruik aansluiting vraagt het nauwelijks investeringen. Hun aansluitingen zijn vaak al geschikt. Westland Infra houdt haar afnemers op de hoogte via haar website. Er wordt gestart met een Smart Grid voor elektriciteit. Voor de verdere toekomst staan ook bronnen als gas, warmte en CO2 gepland.

Voor de noodzakelijke aanpassing is recentelijk door alle netbeheerders een codewijzigingsvoorstel vastgesteld. Dit voorstel wordt in september aan diverse instanties voorgelegd. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden gaan we per 1 januari 2017 live met het systeem en zetten daarmee een belangrijke stap voor de energietransitie.

Smart Grid Westland wordt het eerst werkende Smart Grid voor grootverbruikers op een openbaar net.

Over Westland Infra

Westland Infra is regionaal netbeheerder voor de gemeentes Midden-Delfland en Westland. Wij zijn in deze regio verantwoordelijk voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening en verzorgen het onderhoud en beheer van elektriciteits- en gasnetten tot en met de aansluiting in de meterkast. Meer over Westland Infra vindt u op http://www.westlandinfra.nl/.