Westland Infra en Merford ontwikkelen uniek antigeluid

Westland Infra,Tom van Rest

Poeldijk 17.08.2015 - Westland Infra heeft in samenwerking met Merford een van haar transformatorstations voorzien van een systeem

voor Active Noise Reduction (ANR) dat gebruik maakt van een technologie die ook wel antigeluid genoemd wordt.

 

Bij het bestaande transformatorstation in Poeldijk worden nieuwe woningen gebouwd, dat gevolgen heeft voor de geluidstechnische eisen die aan het station worden gesteld. De toepassing van het antigeluid is uniek: niet eerder is bij een dergelijke situatie zo’n innovatieve oplossing gevonden om toekomstig geluidsoverlast te voorkomen.

Transformatorstation Poeldijk

Het transformatorstation in Poeldijk beschikt over roosters voor een natuurlijke ventilatie. Aangezien er geen ruimte was om deze roosters aan de binnenzijde van geluidsdempers te voorzien en er ook buiten het station geen mogelijkheden waren, zocht Westland Infra samen met Merford naar een oplossing. Het bleek een uitgelezen kans om een systeem met Active Noise Reduction in te zetten dat ervoor zorgt dat de geluidsuitstoot wordt gereduceerd.

Geluidsreductie met ANR

Het ANR-systeem bestaat uit in kaders geplaatste dubbele speakers, welke zijn afgestemd op de te reduceren frequentie, in dit geval de 100 en 200 Hz. Een microfoon meet continu het invallende geluidsniveau, waarna het ANR-systeem dit verwerkt en een tegengeluidsignaal uitzendt.

Het resultaat is dat het geluidsniveau in het transformatorstation met 6 dB in de 100 Hz en 13 dB in de 200 Hz is gereduceerd. Met deze reducties is de tonaliteit verdwenen en is ook de overall dB(A)-waarde met 4,3 dB(A) gereduceerd.

Tom van Rest