Westlandse politiek bezoekt Reddingsbrigade

Roel Batelaan

Westlandse kust 11.06.2018 - Afgelopen zaterdag heeft een grote delegatie uit de Westlandse politiek een bezoek gebracht aan de Westlandse Reddingsbrigades.

Burgemeester Van Ardenne, wethouders Snijders en Zwinkels en ruim twintig (steun)raadsleden van diverse partijen waren aanwezig. De bijeenkomst vindt elke vier jaar plaats wanneer een nieuwe gemeenteraad is gekozen en een nieuw college is geïnstalleerd.

Voorzitter Marc Bakema van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade: “Als brigades hebben we een Dienstverleningsovereenkomst met gemeente Westland afgesloten. Daarin is onder andere vastgelegd wanneer en hoe wij het strand bewaken. We laten de beleidsmakers graag zien hoe wij praktisch invulling geven aan die overeengekomen taken en welke belangrijke rol onze enthousiaste vrijwilligers daarin spelen.” Roel Batelaan, voorzitter van de Monsterse Reddingsbrigade, vult aan: “Het is belangrijk dat de politiek een goed beeld heeft van wat we als brigades precies doen. Een dag als deze is niet alleen leuk en goed voor de onderlinge banden, maar is zeker ook inhoudelijk belangrijk als het gaat om toekomstige besluiten rond de kust en strandveiligheid.”

Na een korte presentatie en enkele vragen van de aanwezigen werden er rondleidingen in de strandposten verzorgd. Ook bestond de mogelijkheid om mee te varen op zee of mee te rijden met een strandpatrouille in de auto. Op deze manier hebben de politici echt kunnen ervaren hoe een werkdag van een strandwacht eruit ziet.