WestlandStek voor 50 jaar vrijwillige verdiensten

Foto Ruth mauritz

Ter Heijde 06.02.2014 - Wethouder M.A.A. de Goeij (o.a. Zorg en Welzijn) heeft op woensdag 5 februari de WestlandStek uitgereikt aan de heer P.A. (Piet) Dijkhuizen,,,

tijdens de ledenvergadering van Dorpsvereniging Ter Heijde.  De heer Dijkhuizen werd in het zonnetje gezet ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum.

Dorpsvereniging Ter Heijde telt ca. 900 leden, waarvan er 180 woonachtig zijn in Ter Heijde. De heer Dijkhuizen is van 1964 tot 1994 bestuurslid geweest. Zijn vrijwillige activiteiten voor de wekelijkse klaverjas- en jokermiddagen heeft hij tot op heden voortgezet. Daarnaast verricht hij schoonmaakwerkzaamheden in het Vrondel en bezorgt hij maandelijks het clubblad.

De WestlandStek is een gemeentelijke onderscheiding voor personen, die zich gedurende een periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied.