Wethouder Langenberg op bezoek in Hoek van Holland

door Arjen van der Lugt

Hoek van Holland 15.08.2014 - De gebiedscommissie Hoek van Holland heeft wethouder Pex Langenberg belangrijke plaatsen voor de ontwikkeling van het dorp laten zien.

In een twee uur durend programma ging de commissie langs bedrijventerrein De Kulk, de locatie waar de nieuwe H6-weg moet komen en naar de Badweg. Het is de bedoeling dat de Hoekse Lijn hierheen wordt doorgetrokken.

 

Op bedrijventerrein De Kulk werd de overlast die buitenlandse vrachtwagenchauffeurs veroorzaken aangekaart. Hiervoor zijn tijdelijk toiletten en vuilnisbakken geplaatst, maar hier moet een permanente oplossing voor komen. Vervolgens is het belang van de aanleg van de H6-weg aangestipt. Deze weg, die de Hoekse Baan en de Langeweg moet verbinden, zorgt voor een betere ontsluiting van Hoek van Holland. Hiervoor is nog niet voldoende financiering beschikbaar.

Hoekse Lijn

Vervolgens is de wethouder het traject waar de Hoekse Lijn moet gaan lopen getoond. Hierbij is door de commissieleden het belang van het zo goed mogelijk betrekken van de Hoekse inwoners benadrukt.

Schoon en Heel

Omdat de Hoekse buitenruimte al jaren goed op orde is, pleit de gebiedscommissie er voor om hogere cijfers op het gebied van schoon en heel te hanteren dan die gemiddeld voor Rotterdam gelden. Op die manier kan Hoek van Holland een aantrekkelijke plaats blijven om te wonen, te werken en te recreëren.