Wethouders in gesprek met organisaties Woonservicezone De Vloot

Gemeente Maassluis

Maassluis 08.09.2018 - Op vrijdag 7 september hebben de wethouders Corine Bronsveld en Sjoerd Kuiper een bezoek gebracht aan de Woonservicezone De Vloot.

Het is al weer 5 jaar geleden dat het gebouw De Vloot is geopend en daarmee invulling is gegeven aan de eerste Woonservicezone in Maassluis. De wethouders hebben de verschillende organisaties die samenwerken in De Vloot bezocht en met hen gesproken over de ervaringen van afgelopen 5 jaar en mogelijke ontwikkelingen om de woonservicezone nog verder te versterken.


Foto Roel Dijkstra

Binnen een Woonservicezone, een gebied in de stad, worden voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn voor ouderen en andere kwetsbare inwoners samengebracht. Door actief samen te werken realiseren de organisaties een meerwaarde voor de inwoners. Het vijfjarige bestaan van De Vloot wordt met bewoners en belanghebbenden gevierd op 21 september.