Wijzerdag voor personeel Wijzer in Opvang & Onderwijs

Jozet Niehof

Maassluis 30.03.2015 - Alle personeelsleden van Wijzer in Opvang & Onderwijs verzamelden zich op 25 maart in Theater De Koningshof in Maassluis.


Het was een bijzondere Wijzerdag, omdat zowel de pedagogisch medewerkers als het onderwijzend personeel voor het eerst na de fusie als één groep bij elkaar waren.

Alex Brobbel nam als eerste het woord en vertelde over de noodzaak van het gebruiken van elkaars kennis en kunde. Wijzer in Opvang & Onderwijs gaat in hoge mate gebruikmaken van de capaciteiten, kennis en kunde van de medewerkers. In 1806 was Napoleon de eerste, die op zo’n manier met zijn leger omging. Hij leidde zijn officieren op en liet zijn officieren de rest van het bataljon weer opleiden. De Duitsers hebben dit principe doorgevoerd in de samenleving. Zij zijn daarbij begonnen in het onderwijs. Wijzer vindt het opleiden van haar personeel belangrijk, zodat de leerkrachten en pedagogisch medewerkers de kinderen daardoor goed kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Wijzer investeert in haar personeel en introduceert daarom de Wijzeracademie.

 

Introductie Wijzeracademie

De Wijzeracademie is een platform, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. De medewerkers wordt de komende tijd gevraagd waaraan zij behoefte hebben op opleidingsgebied en dit wordt vertaald in een aanbod. De trainingen of workshops worden zoveel mogelijk in Vlaardingen en Maassluis georganiseerd. Nu zullen ze nog vaak door ingehuurde trainers gegeven worden, maar in de toekomst kan het ook een collega zijn, die de training verzorgd. Op deze manier wordt ook weer actief gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde van de medewerkers.


Dagvoorzitter en liedjesmaker Willem Gunneman

Willem Gunneman praatte en zong de ochtend aan elkaar en sloot de rij presentaties af met een zeer muzikale en inspirerende presentatie. Hij maakte van een kort interview ter plekke een persoonlijk liedje in de stijl waar de geïnterviewde persoon van houdt. Het varieerde dan ook van Salsa, Bach, Nederlandstalige liedjes tot Rock. Hij vertelde dat er veranderingen zijn in de organisatie: Wijzer is gefuseerd met kinderopvang en vormt nu een nieuwe organisatie. In dit proces is het belangrijk dat toekomstige collega’s verbinding zoeken met elkaar en met de ouders. Bovendien zijn er veranderingen in het onderwijs, omdat er nu meer aandacht is voor de kennis en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Dit is het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid door onder andere het bijbrengen van normen en waarden. Het onderwijs van nu vraagt van de leerkracht dan ook om durf, wijsheid, middenin de samenleving staan, respect en passie en plezier!

Wijzer in Opvang & Onderwijs

Wijzer in Opvang & Onderwijs is de overkoepelende organisatie voor openbaar onderwijs en opvang in Vlaardingen en Maassluis. Wijzer omvat drie integrale kindcentra met onderwijs en opvang, zes opvanglocaties en negen openbare basisscholen: zeven reguliere basisscholen, een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO Kameleon) en een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (de Ericaschool). De opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar vindt plaats bij  kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, startgroepen en buitenschoolse opvang.