Wijziging bestemmingsplan voor behoud Kwintsheulse bos

Geplaatst door Westlanders.nu op 28-10-2021 08:24 - Gewijzigd op 28-10-2021 08:45

Kwintsheul 28.10.2021 - Na de kap van het bos aan het Schefferkamp in De Lier en recent het 'Waelbos' langs de Rijnvaartweg in 's-Gravenzande,


is nu een betemmingswijziging ingediend ten gunste van het bos aan de Van Buerenlaan in Kwintsheul.

Door de eigenaren van de percelen Van Buerenlaan 31-33 te Kwintsheul is een verzoek bij de gemeente ingediend voor een bestemmingswijziging. Het bestemmingsplan Van Buerenlaan 31-33 te Kwintsheul maakt de ontwikkeling mogelijk van circa 24.000 m2 'Groen' en 'Water', waarbij de bestaande bomen en bossages worden gehandhaafd en de resterende gronden ingericht worden met natuurvriendelijke oevers.

Verder wordt de woning Van Buerenlaan 33 verplaatst naar de locatie van de oude kas midden op het perceel Van Buerenlaan 33 met een bestemmingsvlak van 1.700m2, wordt de woning Van Buerenlaan 31 omgezet in de bestemming 'Wonen' en wordt er een uitplaatskavel gerealiseerd. Met dit besluit wordt de raad gevraagd de tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden, de ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan voorgestelde wijzigingen over te nemen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

 

Na publicatie ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Gedurende die periode bestaat de mogelijkheid om tegen het vaststellingsbesluit beroep aan te tekenen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Wat is dit nou weer voor onzin. Die bomen moeten weg. Daar is geen plaats voor in het Westland!! Wij zijn de minst groene gemeente van Nederland zoniet de hele wereld!! Onmiddeijk kappen dat onkruid. Heel slordig van de gemeente dat ze niet hebben gezien dat die bomen daar ongestoord hebben kunnen groeien, straks krijg je allemaal ander wild en natuur, vogels en ander ongedierte, ligt daar heel de dag maar een beetje te vermenigvuldigen. Bah

Bos in Kwintsheul? Daar staan net zoweinig bomen als de rest van het Westland.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.