Windpark produceert stroom voor ruim 30 duizend huishoudens

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/12/2013 12:34

Hoek van Holland 13.12.2013 - Een belangrijke bijdrage aan de productie van duurzame energie, financieel profijt voor omwonenden...

en een investering in de Oranjebuitenpolder van 800.000 euro. Met deze boodschap presenteren initiatiefnemers samen met de gemeente Rotterdam, deelgemeente Hoek van Holland en de Stadsregio Rotterdam vrijdag 13 december de plannen voor het windpark Nieuwe Waterweg. Het windpark, dat gerealiseerd wordt parallel aan de Nieuwe Waterweg tussen de Maeslantkering in Hoek van Holland en Maassluis, bestaat uit acht turbines en levert -eenmaal in bedrijf- energie voor ruim 30.000 huishoudens.

Het windpark gaat naar verwachting in 2015 in bedrijf en levert per jaar een productie van 109.000 Mwh, een CO2 besparing van ruim 63 duizend ton en 10 structurele arbeidsplaatsen op. Optimale inpassing in het landschap en een reële verdeling van baten en mogelijke overlast staan centraal. Vandaar dat de initiatiefnemers van het windpark investeren in het omliggende gebied (Oranjebuitenpolder) en bewoners de mogelijkheid geven financieel mee te profiteren van de opbrengst. Zij kunnen een obligatielening afsluiten met een rendement van 5 procent. Tegelijkertijd met de planpresentatie begint de belangstellingsregistratie voor de lening.

Meest windrijke locatie Het windpark wordt gerealiseerd op een van de meest windrijke locaties van de regio, in het grasland langs de dijk parallel aan de Oranjebuitenpolder / Nieuwe Waterweg vanaf de Maeslantkering richting Maassluis. Bij de keuze voor deze locatie zijn uiteraard de wettelijke normen gevolgd, bovendien is gestreefd naar een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving. De windmolens zijn van het meest moderne type met een maximaal rendement. De mast van een windmolen is 119 meter hoog met wieken van 56 meter.

Informatiebijeenkomsten
Om omwonenden en ondernemers te informeren organiseren de initiatiefnemers informatiebijeenkomsten op maandagavond 16 december (gemeentehuis Maassluis) en woensdag 18 december (deelgemeentekantoor Hoek van Holland) van 19.00 tot 21.00 uur. Tevens is de website www.windparknieuwewaterweg.nl gelanceerd met alle relevante informatie. De planpresentatie is het startpunt voor de vergunningaanvraag. Als het windpark in 2015 in bedrijf gaat, levert de obligatielening rendement op voor de deelnemers.

Concrete uitwerking
Het windpark is de eerste concrete uitwerking van het convenant realisatie windenergie Stadsregio Rotterdam (2012). Met dit convenant draagt de regio bij aan de landelijke doelstelling voor windenergie. Windenergie is beter voor ons leefmilieu en is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Investeren in windenergie maakt ons minder afhankelijk van (dure) fossiele brandstoffen die uit het buitenland moeten worden ingevoerd.

Bijzondere samenwerking
De plannen voor het windpark zijn tot stand gekomen in bijzondere samenwerking tussen particuliere investeerders, gemeente Rotterdam, deelgemeente Hoek van Holland en Stadsregio. Hierin worden ze gesteund door vijftien gemeenten uit de regio, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Zuid-Hollandse Milieufederatie, Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en het ministerie van Economische Zaken.

Gezamenlijk hebben zij het voornemen fors meer duurzame energie op te wekken in de regio Rotterdam. De overgang naar duurzame energie en de inzet op windenergie is een van de speerpunten in de Rotterdamse aanpak van energie en klimaat. Met deze aanpak werkt Rotterdam aan verduurzaming van energievoorzieningen, energiebesparing en verbetering van de luchtkwaliteit in de stad en de regio.