Winkeliers Naaldwijk bezorgd over XL supermarkt

Winkeliers Naaldwijk

Naaldwijk 25.05.2015 - De winkeliers van Naaldwijk zijn bezorgd over de ontwikkelingen rondom een XL supermarkt achter het winkelcentrum.

Daarbij komt dat het bestuur van de Naaldwijkse winkeliersvereniging en de winkeliers zelf een verschil van mening hebben over de plannen.

De winkeliers hebben aan de Westlandse gemeenteraad een brief gestuurd, waarin tevens de uitslag van een eigen enquette staat vermeld.

Twee weken geleden zochten omwonenden van het nieuw te bouwen complex ook al aandacht voor de situatie

Hieronder de brief met bijlage.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Betreft: Zorgen betreffende de ontwikkelingen op de locatie Patijnenburg in Naaldwijk.

Geacht College, geachte Raadsleden.

Graag willen wij via deze weg onze zorgen over het Naaldwijks winkelcentrum met u delen. Binnenkort wordt in uw raad het bestemmingsplan voor de Rentmeester besproken. Hoewel het bestuur van onze winkeliersvereniging achter de plannen voor de vestiging van een XL-supermarkt op Patijnenburg staat, blijkt uit een onlangs gehouden enquête onder onze collega-winkeliers dat ons bestuur namens een minderheid spreekt. Slechts 26,04% is blij met de komst van deze XL-super. Van de winkeliers die hebben meegedaan aan de enquête blijkt 42,71% tegen te zijn, 25,00% is neutraal, 5,21% heeft nog geen mening gevormd en 1,04% wil geen mening geven. In totaal zijn 96 van de uitgezette 202 enquêteformulieren retour gestuurd. Dat is een respons van 47,52%, waarmee deze anonieme enquête een redelijk betrouwbaar instrument is. Hieronder de enquête-uitslagen:

 

Ik ben tegen een XL-supermarkt

Ik ben noch voor noch tegen

Ik ben voor een XL-supermarkt

Ik heb nog geen mening

Ik wil mijn mening niet geven

Ik heb een

winkel

 

          32

 

 

         21

 

          20

 

          3

 

Horeca-

gelegenheid

 

            6

 

 

 

 

            1

 

          1

 

Dienst-

verlening

 

            3

 

 

           3

 

            3

 

          1

 

Niet

ingevuld

 

 

 

 

            1

 

 

 

           1

 

 

Ik ben tegen een XL-supermarkt

Ik ben noch voor noch tegen

Ik ben voor een XL-supermarkt

Ik heb nog geen mening

Ik wil mijn mening niet geven

In het overdekte winkelcentrum

 

            3

 

 

           6

 

          16

 

          1

 

In het

buitengebied

 

          35

 

 

         16

 

            7

 

          4

 

Niet

ingevuld

 

            3

 

 

           2

 

            2

 

 

           1

Opvallend in bovenstaand schema is dat vooral de winkels in het niet-overdekte winkelcentrum van Naaldwijk zich zorgen maken over hun voortbestaan. Een groot deel van alle winkeliers zal het naar verwachting heel moeilijk gaan krijgen, ongeacht of er een foodmarkt of een hypermarkt gerealiseerd wordt op die locatie, óf dat de supermarkt op termijn wellicht wordt omgebouwd tot extra winkelcentrum.

Veel winkeliers hebben het door de lang aanhoudende crisis en de opkomst van online winkelen al jaren moeilijk en net nu er licht aan het eind van de tunnel te zien is komt er een ondernemer met zo'n megaplan. De XL-supermarkt zal een flinke concurrent worden voor de bestaande winkels. Alle winkeliers zullen dit gaan merken en met name voor de winkeliers buiten het overdekte winkelcentrum zullen de gevolgen niet te overzien zijn. De balans in het Naaldwijkse winkelgebied zal door de locatie van de XL-super geheel verstoord worden en het zwaartepunt van het centrum zal straks ter hoogte van de Patijnenburg-ingang van De Tuinen komen te liggen.

Hoewel het bestuur van Naaldwijk Winkelrijk ervan overtuigd is dat de aantrekking door de XL-super van 25.000 extra auto's per week ook heel veel meer klanten voor de rest van de winkeliers zal opleveren, is een groot aantal winkeliers daar zeer sceptisch over.

De verwachting is namelijk dat de klanten van de XL-supermarkt alleen daar zullen winkelen en direct na het legen van de boodschappenkar weer in hun auto zullen stappen en Naaldwijk uit zullen rijden. Het gaat om 25.000 extra auto's die Naaldwijk per week gaan bezoeken. Dat betekent dat op de drukste momenten een auto ongeveer 5 seconden heeft om een parkeerplaats te vinden op de parkeerverdieping die gerealiseerd wordt boven de super of, als die al vol staat, in ons toch al overbelaste parkeergebied. Dat wordt gegarandeerd een permanent verkeersinfarct met heel veel fijnstof en overlast voor de omwonenden en voor het winkelend publiek, ongeacht of er al dan niet een rotonde bij de inrit naar Patijnenburg wordt gerealiseerd. Tot zover de discrepantie tussen de verwachtingen van het bestuur van Naaldwijk Winkelrijk en die van 42,71% van de winkeliers die de enquête hebben ingevuld.

Collegevragen WV over project de Rentmeester

Zoals u ongetwijfeld al via diverse landelijke media begrepen heeft, wordt verwacht dat een derde deel van de winkels in Nederland de komende jaren de deuren zal moeten sluiten. Deels komt dit door de aanhoudende crisis, maar de grootste oorzaak is het veranderende koopgedrag van consumenten. Steeds meer aankopen worden online gedaan en vooral de bezorgdiensten spinnen daar garen bij. De fysieke winkels in de binnensteden en de dorpskernen verdwijnen in rap tempo en alle gemeenten doen hun best om de bestaande winkelgebieden te saneren en te comprimeren om zo een gezonde winkelstand en daarmee ook een levendig centrum te kunnen handhaven. Het is daarom zeer bijzonder te vernemen dat de gemeente Westland leegstand in de kern Naaldwijk denkt te kunnen voorkomen en bestrijden door het bijbouwen van nog eens 3600m2 supermarkt met daaromheen een aantal winkelunits, waarbij moet worden aangetekend dat door de betreffende supermarktondernemer inmiddels al een zakelijke ruimte van 400m2 gerealiseerd is onderin het appartementencomplex De Secretaris.

Gelukkig verkeert  Naaldwijk nog in de luxepositie dat er op dit moment procentueel nog maar weinig leegstand is. Enkele grote ketens zitten volgens de landelijke media wel in zwaar weer, zoals V&D, Miss Etam, Promiss en de Blokker-groep, waartoe in de Naaldwijkse Tuinen Bart Smit, Xenos en Blokker behoren. Dit zijn stuk voor stuk flinke winkels met veel vierkante meters winkelvloer-oppervlak. Bij V&D gaat het bijvoorbeeld over 2400m2. Mocht deze keten, of een van de andere ketens, ondanks alle inspanningen omvallen dan is in één klap de procentuele leegstand in het Naaldwijkse winkelcentrum direct enorm toegenomen.

Winkeldieven aangehouden in de Tuinen

Verder is de verwachting  dat ook de andere kernen van de gemeente Westland beïnvloed zullen worden door deze ontwikkelingen op Patijnenburg. Heeft u bijvoorbeeld al een beeld van de mogelijke  gevolgen voor met name de supermarktondernemers in de omliggende kernen en het algemene winkelbeeld in de rest van Westland? Wat zijn daarin uw standpunten en heeft u daar ook een onderbouwing voor? Wat is het provinciale beleid in deze? Wat betekent dit voor de duurzaamheid van de detailhandel in onze regio? Is er straks sprake van ontwrichting? Wat gaat de rechter hiervan vinden? Hoe denkt de Raad van State over een en ander? Wat verwacht u voor de toekomst van de kern Naaldwijk? En waar baseert u dat op? Zomaar enkele vragen waarop u als beslissende factor een duidelijk antwoord zou moeten hebben, voordat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wij als bezorgde Naaldwijkse winkeliers hopen dat deze brief en haar bijlage bij de beraadslagingen van uw Raad en College worden betrokken. Ook zouden we graag in een direct gesprek met de verantwoordelijke wethouder willen horen wat de antwoorden zijn op de vragen in de vorige alinea. 

Slechts 26% van de winkeliers staat achter dit plan. Namens alle andere Naaldwijkse ondernemers wensen we u veel wijsheid toe in uw beraadslagingen.

Met vriendelijke groeten,

Jan-Peter Diepersloot (Vingerling Boek en Kantoor) en René van Heuveln (Marian's Kookwereld).

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlagen: 1 

Uitwerkingen van de uitslagen van de enquête gehouden onder de Naaldwijkse winkeliers

Resultaten enquête:

In totaal zijn door 96 winkeliers enquêteformulieren teruggestuurd, waarvan 41 tegen de XL-supermarkt zijn, 25 zijn voor, 24 zijn neutraal, 5 hebben nog geen mening en 1 wil de mening niet geven. In percentages betekent dat: 42,71% is tegen een XL-supermarkt, 26,04% is voor, 25,00% is neutraal, 5,21% heeft nog geen mening, 1,04% wil geen mening geven.

 

 

Ik ben tegen een XL-supermarkt

Ik ben noch voor noch tegen

Ik ben voor een XL-supermarkt

Ik heb nog geen mening

Ik wil mijn mening niet geven

Ik heb een

winkel

 

          32

 

 

         21

 

          20

 

          3

 

Horeca-

gelegenheid

 

            6

 

 

 

 

            1

 

          1

 

Dienst-

verlening

 

            3

 

 

           3

 

            3

 

          1

 

Niet

ingevuld

 

 

 

 

            1

 

 

 

           1

 

 

Ik ben tegen een XL-supermarkt

Ik ben noch voor noch tegen

Ik ben voor een XL-supermarkt

Ik heb nog geen mening

Ik wil mijn mening niet geven

In het overdekte winkelcentrum

 

            3

 

 

           6

 

          16

 

          1

 

In het

buitengebied

 

          35

 

 

         16

 

            7

 

          4

 

Niet

ingevuld

 

            3

 

 

           2

 

            2

 

 

           1

 

Werkwijze:

Er zijn in totaal 202 formulieren verspreid op 21 en 22 april 2015 in alle winkels in Naaldwijk Centrum, maar ook op de Geestweg, de Anjerlaan en het Dreesplein. De uiterste reactiedatum was 30 april 2015. Dat is verlengd naar 1 mei. Op die datum waren 96 formulieren teruggekomen. Dat is een respons van 47,52%. De enquêteformulieren zijn verspreid in een dichtgeplakte envelop. Bij het enquêteformulier zat een antwoordenvelop ingesloten voorzien van retouradres en postzegel.

Anoniem:

Het was mogelijk geheel anoniem een mening te geven, maar er was een ruimte vrijgehouden voor de winkelier om eventueel  toch een naam in te vullen en de naam van de betreffende winkel. Van het totale aantal van 95 retour gekomen formulieren is 48,4% anoniem ingeleverd en is 51,6 voorzien van een naam geretourneerd.

Verdeling reacties naar winkel, horeca, dienstverlening:

Van de tegenstemmers heeft 78,0% een winkel, 14,6% een horecagelegenheid, 7,3% een bedrijf in de dienstverlening en 0% heeft hier niks ingevuld.

Van de voorstemmers heeft 80% een winkel, 4% een horecagelegenheid, 12% een bedrijf in de dienstverlening en 4% heeft hier niks ingevuld.

Van de winkeliers die noch voor noch tegen een XL-supermarkt zijn heeft 87,5% een winkel, 0% een horecagelegenheid, 12,5% een bedrijf in de dienstverlening en 0% heeft hier niks ingevuld.

Van de winkeliers die nog geen mening hebben, heeft 60 % een winkel, 20% een horecagelegenheid, 20% een bedrijf in de dienstverlening en 0% heeft hier niks ingevuld.

Van de mensen die hun mening niet wilden geven heeft 100% hier niks ingevuld.

Gevestigd in het overdekte winkelcentrum of daarbuiten:

Van de tegenstemmers is 7,3% gevestigd in het overdekte winkelcentrum, is 85,4% buiten het overdekte winkelcentrum gevestigd en heeft 7,3% hier niks ingevuld.

Van de voorstemmers is 64% gevestigd in het overdekte winkelcentrum, is 28% buiten het overdekte winkelcentrum gevestigd en heeft 8% hier niks ingevuld.

Van de winkeliers die noch voor noch tegen een XL-supermarkt zijn is 25,0% gevestigd in het overdekte winkelcentrum, is 66,7% buiten het overdekte winkelcentrum gevestigd en heeft 8,3% hier niks ingevuld.

Van de winkeliers die nog geen mening hebben is 20% gevestigd in het overdekte winkelcentrum, is 80% buiten het overdekte winkelcentrum gevestigd en heeft 0% hier niks ingevuld.

Van de mensen die hun mening niet wilden geven heeft 100% hier niks ingevuld.