Woonservicegebied Hoek van Holland stap dichterbij

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2012 17:45 - Gewijzigd op 28/08/2013 21:11

Hoek van Holland 20.12.2012 - Afgelopen woensdag hebben de gemeente Rotterdam, de deelgemeente Hoek van Holland en de samenwerkingspartners op het gebied van wonen, welzijn,...  

zorg en veiligheid het ‘Werkplan Woonservicegebied Hoek van Holland 2013-2014’ ondertekend. Doel van het werkplan is om gezamenlijk in Hoek van Holland een omgeving te creëren, waarin senioren en mensen met een beperking kunnen wonen en leven, zonder daarbij tegen beperkingen aan te lopen, anders dan die van henzelf.

Het werkplan komt voort uit het convenant ‘Woonservicegebied Hoek van Holland’, dat begin 2010 is ondertekend. De deelgemeente Hoek van Holland en de Woningbouwvereniging Hoek van Holland hebben vervolgens het voortouw genomen in de totstandkoming van het werkplan. Het ‘Werkplan Woonservicegebied Hoek van Holland 2013-2014’ bestaat uit uitgewerkte plannen op het gebied van openbare ruimte en voorzieningen, wonen, zorg, veiligheid, welzijn en vervoer, waarbij de focus ligt op senioren en mensen met een beperking. De plannen in het werkplan komen van de partners in het Platform W2ZV (Wonen, Welzijn, Zorg en Veiligheid). Met de ondertekening van het werkplan wordt de uitvoering van deze plannen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen.

 

Beoogde effecten

Het ‘Woonservicegebied’ maakt het voor iedereen mogelijk om zo lang mogelijk de regie te kunnen houden over het eigen leven. Zo moet een ieder in zijn of haar vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, ook als zij of hij te maken krijgt met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Dit kan bijvoorbeeld door bestaande woningen aan te passen of nieuwe aanpasbare woningen te bouwen. Verder wordt bij de inrichting en herinrichting van de buitenruimte rekening gehouden met gebruikers van rolstoelen, rollators en scootmobielen. Ook openbare gebouwen, winkels en horeca moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Bij rampenplannen wordt rekening gehouden met mensen die bijvoorbeeld doof, blind of slecht ter been zijn en mensen met een verstandelijke beperking, zodat ook zij bij een calamiteit snel weg kunnen komen.

Deelnemende partijen

Aan de uitvoering van het ‘Werkplan Woonservicegebied Hoek van Holland 2013-2014’ werken mee: de gemeente Rotterdam, de deelgemeente Hoek van Holland, de Woningbouwvereniging Hoek van Holland, Stichting Humanitas, Careyn, Taxi Rooney, Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam, Vitis Welzijn, Middin, Stichting Ontmoeting, MEE Rotterdam Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond, SPA22, WMO-adviesraad Hoek van Holland en het Gehandicaptenplatform Hoek van Holland.