Zeewater niet in orde, mogelijk door poepbacterie

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/04/2019 18:17 - Gewijzigd op 18/04/2019 18:25

Westland 18.04.2019 - Berichten in de lokale media van 11 april meldden dat de Hoekse gebiedscommissie geconstateerd had dat de waterkwaliteit langs de kust bij Hoek van Holland

(en Westland) minder goed is, onder andere door aanwezigheid van ontlasting in het water. Gemeente Westland heeft een memo verzonden die de stand van zaken weergeeft van de waterkwaliteit bij de Westlandse Kust, en die luidt als volgt.

Toelichting
De Nationale Jury Blauwe Vlag heeft na metingen in het afgelopen jaar geconstateerd dat de waterkwaliteit voor de kust bij Hoek van Holland, Westland en verder de status ‘goed’ heeft en niet ‘uitstekend’. Omdat de status ‘goed’ is en niet ‘uitstekend’ komen de stranden voor deze plaatsen niet in aanmerking om de Blauwe Vlag te mogen voeren.

Uit twee metingen in 2018 is gebleken dat het zwemwater bacteriën bevatte die uit ontlasting zouden kunnen komen. Die twee metingen waren voor de Jury Blauwe Vlag reden om de status ‘goed’ en niet ‘uitstekend’ toe te kennen. Bij de rest van de metingen waren deze bacteriën niet aanwezig.  

Naar de oorzaak van deze twee afwijkende metingen wordt nog onderzoek gedaan en er wordt met alle betrokken partijen bezien hoe het predicaat ‘uitstekend’ voor de toekomst kan worden zeker gesteld. 

De Nationale Jury Blauwe Vlag heeft de waterkwaliteit aangemerkt als ‘goed’. Dit betekent dat de zee ter plekke schoon is en geschikt om in te zwemmen. De gemeente zal in aanloop naar het zwemseizoen zelf een extra meting verrichten om vast te stellen of het water inmiddels weer ‘uitstekend’ te noemen is. 

Hoe verder
De gemeente Westland heeft geen invloed op de waterkwaliteit van de zee bij onze stranden. Meerdere stranden langs de Zuid-Hollandse kust zullen de Blauwe Vlag niet voeren komende zomer. Om die reden gaat de Nationale Jury Blauwe Vlag met de provincie Zuid-Holland in gesprek over het nemen van eventuele maatregelen om de waterkwaliteit langs de kust van Zuid-Holland te verbeteren.  

De Nationale Jury Blauwe Vlag maakt 9 mei bekend welke stranden de Blauwe Vlag mogen voeren.