‘Zero tolerance’ tegen hufterig gedrag Nachtegaalstraat Honselersdijk

Gemeente Westland

Honselersdijk 02.04.2015 - Burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland neemt maatregelen om de rust en veiligheid

in en rond de Nachtegaalstraat in Honselersdijk terug te laten keren. De speeltuin wordt verboden gebied voor jongeren en er geldt een zero tolerance beleid voor veroorzakers van overlast. Tegen personen die samenscholen treedt de politie handhavend op. De vier meest overlast gevende jongeren krijgen een verblijfsontzegging als zij opnieuw de fout ingaan.

Tijdens de jaarwisseling 2014-2015 hebben ongeregeldheden plaatsgevonden in de omgeving van de Nachtegaalstraat. Er werden bezittingen uit tuinen geroofd, vuurwerkbommen afgestoken en lantaarnpalen en putdeksels vernield. Ook ontstond een gevaarlijke situatie door een vlammenzee die ver boven de huizen uit kwam. Uit gesprekken van de burgemeester met diverse bewoners is naar voren gekomen dat zij zich al langer onveilig voelen. De gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling hebben het gevoel van onveiligheid versterkt.

“Hufterig gedrag tolereer ik niet”, zegt burgemeester Van der Tak. “Iedereen moet zich in de gemeente Westland veilig voelen en veilig zijn. De situatie in de omgeving van de Nachtegaalstraat is voor mij absoluut onacceptabel en maakt harde maatregelen noodzakelijk.”

Samenscholingsverbod

Jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 23 jaar mogen de speeltuin, gelegen tussen huisnummer 17 en 19 aan de Nachtegaalstraat, niet betreden. Deze maatregel gaat volgende week in en is tot nader order van kracht. De speeltuin is dus alleen beschikbaar voor de leeftijdscategorie waarvoor een speelterrein bedoeld is. Daarnaast wordt een ‘zero tolerance’ beleid gevoerd ten aanzien van overlast gevende jongeren.

Hufterig gedrag wordt direct aangepakt. De politie zal dagelijks zeer frequent aanwezig zijn en handhavend optreden tegen personen die samenscholen. De vier meest overlast gevende jongeren ontvangen een brief waarin wordt aangegeven dat zij een verblijfsontzegging (gebiedsverbod) krijgen wanneer zij opnieuw overlast veroorzaken of de openbare orde verstoren.

Tijdens de jaarwisseling 2015/2016 zullen camera’s worden geplaatst om herhaling van de gebeurtenissen van de vorige jaarwisseling te voorkomen en in het geval zich onverhoopt toch ongeregeldheden voordoen, de daders op te kunnen sporen. Verder wordt de verlichting in de speeltuin verbeterd.

Vergroten samenhang

Naast de genoemde maatregelen gaan jongerenwerkers stevig aan de slag met de jongeren en worden de sociaal makelaars van Vitis ingezet om de samenhang in de wijk te vergroten. Ook Vestia ziet er op toe dat de leefbaarheid in de wijk verbetert. Zo worden onder andere dossiers opgebouwd over overlast gevende bewoners.

Bewoners in en om de Nachtegaalstraat worden per brief geïnformeerd over de maatregelen.